Sa današnjim danom započele likvidacije i isplate šteta od mraza Sezone osiguranja 2021.

21.05.2021 Mario Bičanić

Sa današnjim danom započeli smo sa prvim likvidacijama i isplatama šteta od šteta uzrokovanih djelovanjem kasnog mraza u ovogodišnjoj sezoni osiguranja.

Naši osiguranici moći će sa naplaćenim novčanim sredstvima nesmetano nastaviti svoj rad, ne ugrozivši pri tome svoju egzistenciju, jer samo osigurana poljoprivredna proizvodnja je sigurna!

I kao što jedna stara njemačka uzrečica kaže:  „čini dobro i pričaj o tome“-tako i mi nastavljamo sa istom praksom.

Vaša VH Hrvatska