VEREINIGTE HAGEL

Kada je pogođena Vaša površina, broj 1. pomaže sigurno.

Naknade iz osiguranja

Kako je Vaš urod osiguran?

Vaša vrijednost po hektaru: osnova za obračun odštete i premije. Vrijednost po hektaru proizlazi od očekivanog prinosa, pomnoženog sa očekivanom cijenom. Vrijednost po hektaru se može i individualno odrediti. Obratite pozornost na realnu i zadovoljavajuću visinu, jer u slučaju podosiguranja može doći do financijskih poteškoća. Ovisno o cijeni i razvoju očekivanog prinosa, vrijednosti po hektaru se mogu iznova utvrditi. Naši savjetnici će Vam vrlo rado pomoći.

Inovativne posebne ponude

Kao predvodnik inovacija, VEREINIGTE HAGEL razvija svoje produkte stalno dalje i prilagođava ih na promjenjive potrebe poljoprivrednika.

Za posebne oblike gospodarstava nudimo Vam individualne produkte-informirajte se uvijek kod naših suradnika ili u našoj podružnici.