Osiguranje kvalitete kod povrća

Voće i povrće su potpuno posebni-i posebno osjetljivi na vremenski uvjetovane štete. Stoga VEREINIGTE HAGEL nudi sa Secufarm-om i opcijskim dodatnim osiguranjima naročitu zaštitu.

Kako bi zadovoljili visoke tržišne vrijednosti i vodili računa o specifičnim zahtjevima kvalitete, kod osiguranja povrća je osim osiguranja kvantitativnog gubitka uroda, moguće osigurati i kvalitativni gubitak.

VEREINIGTE  HAGEL nudi Vam u području Povrća sveobuhvatnu paletu produkata. Naše ponude prilagođavamo kontinuirano i uzimamo u obzir primjerice razvoj u području sadnje, promjene na tržištu ili pojačane smjernice uzgoja za navedenu kulturu.

U okviru osiguranja od više opasnosti, ugajivač ima izbor dodatno pokriće za oluju i jaku kišu ugovoriti. Sa produktom Secufarm, VEREINIGTE HAGEL nudi idealnu osigurateljnu zaštitu,  tako da u svakom trenutku možete sigurno računati na rezultat.

Krastavci

Krastavce je poslije jakog udara tuče najčešće nemoguće više prodati na tržištu; također i lakši udari tuče prouzročuju manju vrijednost plodova.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O-JK
Secufarm® HR T-O-JK-KM-PL

Mahunarke za berbu svježe

Ipak se kod lakših šteta od udara tuče moze pronaći rjesenje. Grašak i mahune su uvjetovano kulture koje se sortiraju. I u slučajevima kada je samo i manji dio uroda oštećen, to moze poljoprivredniku značiti potpunu štetu u slučaju ne preuzimanja uroda od strane otkupljivača. Sa jednim daljnjim osigurateljnjim rjesenjem, kao što je „Poseban interes iskorištavanja“, mogu se pokriti i takve štete.

Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O-JK
Secufarm® HR T-O-JK-KM-PL
Secufarm® HR T-O-JK-KM-PL

 

 

 

Kupus

Kupus nije moguće nakon jakog udara tuče prodati na tržištu, također i kod lakših udara tuče je najčešće samo jedan dio glavice kupusa upotrebljiv.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O-JK
Secufarm® HR T-O-JK-KM-PL

 

Mrkva

Osiguran je kvantitativni gubitak prinosa.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O-JK
Secufarm® HR T-O-JK-PL

 

Salata

I kod lakših udara tuče, salatna glavica najčešće nije više upotrebljiva.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O-JK
Secufarm® HR T-O-JK-KM-PL

 

Luk konzumni

U opseg pokrića uključen je kvantitativni i kvalitativni gubitak uroda. Povrh toga je moguće sa dodatnim osiguranjem „LukPlus“ povećane troškove sortiranja i sušenja osigurati. Ovo posebno osigurateljno rješenje dolazi naročito do izražaja nakon srednje jakih udara tuče, kod kojih u pravilu dolazi do dodatnih poslova sortiranja, za tržište neprihvatljivog luka i gdje predstoji intenzivnije sušenje luka.

Kao precizna sjetvena kultura je konzumni luk od vremena sijanja, pa do vremena izrastanja naročito ugrožen od posljedica jake kiše. Sa osiguranjem od više opasnosti Secufarm, VEREINIGTE HAGEL nudi idealni osigurateljni produkt koji pokriva tako nastale štete.

Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O-JK

 

Kao specijalizirani osiguratelj, nudimo također i osigurateljnu zaštitu za mnoge druge povrtlarske kulture, kao i za ljekovito i začinsko bilje, kulture za proizvodnju sjemena i još puno toga.