Secufarm®

̶   najpravednije osiguranje od više opasnosti u Europi.

Princip

Štiti od vremenskih rizika

Moderna poljoprivreda treba moderna rješenja. Stoga je VEREINIGTE HAGEL razvio Secufarm, osiguranje za najprofesionalnije upravljanje rizikom u poljoprivredi.

Sa Secufarm produktima možete individualno odlučiti, koje opasnosti za poljoprivredne kulture će te osigurati. Ponuda je moguća od rizika udara tuče, požara, udara groma, poplave, oluje i jake kiše, do kasnog mraza.

Sada dodatna pokrića rizika

Vi možete navedene opasnosti i po skupini kultura individualno prilagoditi i postići tako maksimalnu sigurnost po najboljim uvjetima.

Samo jedan ugovor po skupini kultura

Secufarm nudi cjelovito osiguranje po pojednostavljenim uvjetima: po skupini kultura se sklapa samo jedan ugovor, koji vrijedi za sve općine. To smanjuje broj ugovora, administrativne troškove i jamči optimalnu zaštitu.