Najbolja zaštita za Vaše usjeve

Raznolikost kultura na Vašem polju štitite najsveobuhvatnije i najjednostavnije sa Secufarm-om, osiguranje od više opasnosti od VEREINIGTE HAGEL-a.

Žitarice

Osiguran je kvantitativni gubitak prinosa.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-P-UG
Secufarm® HR T-O-JK
Secufarm® HR T-O-JK-P-UG
Secufarm® HR T-O-JK-P-UG-KM
Secufarm® HR T-O-JK-P-UG-KM-PL

Kukuruz

Osiguran je kvantitativni gubitak prinosa.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O
Secufarm® HR T-O-JK-KM
Secufarm® HR T-O-JK-KM-PL

Uljarice

(primj. uljana repica ili suncokret)
Osiguran je kvantitativni gubitak prinosa.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O
Secufarm® HR T-O-JK-KM
Secufarm® HR T-O-JK-KM-PL

Mahunarke

(primj. stočni grašak, bob, lupine i soja)
Osiguran je kvantitativni gubitak prinosa.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-KM-PL

 

Šećerna repa

Osiguran je kvantitativni gubitak prinosa sa uključenim gubitkom digestije.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O-JK
Secufarm® HR T-O-JK-KM-PL

 

 

Krumpir

Osiguran je kvantitativni gubitak prinosa;kod krumpira za proizvodnju škroba i gubitak škroba.
Osim toga je moguć i paušalni doplatak za gubitak kvalitete.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O-JK
Secufarm® HR T-O-JK-KM
Secufarm® HR T-O-JK-KM-PL