Osiguranje kvalitete kod voća

Voće je naročito osjetljivo kod vremenski uvjetovanih šteta. Iz tog razloga VEREINIGTE HAGEL sa Secufarmom nudi po mjeri prilagođenu osigurateljnu zaštitu.

Kako bi zadovoljili visoke tržišne vrijednosti i vodili računa o specifičnim zahtjevima kvalitete, kod osiguranja voća je osim osiguranja kvantitativnog gubitka uroda, moguće osigurati i kvalitativni gubitak.

VEREINIGTE HAGEL nudi Vam u području Voća sveobuhvatnu paletu produkata. Naše ponude prilagođavamo kontinuirano i uzimamo u obzir primjerice razvoj u području sadnje, promjene na tržištu ili pojačane smjernice uzgoja za navedenu kulturu, tako da u svakom trenutku možete sigurno računati na rezultat.

Jagode

Osiguran je kvantitativni gubitak prinosa.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-P-UG
Secufarm® HR T-P-UG
Secufarm® HR T-P-UG-KM-PL

 

Jabučasto voće

Osiguran je kvantitativni gubitak prinosa.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O
Secufarm® HR T-O-P-UG
Secufarm® HR T-O-P-UG-KM-PL

Koštičavo voće

Osiguran je kvantitativni gubitak prinosa.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O
Secufarm® HR T-O-P-UG
Secufarm® HR T-O-P-UG-PL

Bobičasto voće

Izuzetak su bobice bazge i brusnica-njih je moguće osigurati samo od….
Osiguran je kvantitativni i kvalitativni gubitak uroda.
Moguće je osigurati:

Paketi osiguranja
Secufarm® HR T
Secufarm® HR T-O
Secufarm® HR T-O-P-UG
Secufarm® HR T-O-P-UG-PL