Izjava o odricanju od odgovornosti

Informacije na našim internet stranicama se redovito provjeravaju i aktualiziraju. Unatoč svoj skrbi, informacije se mogu u međuvremenu izmijeniti.

Odgovornost ili jamstvo za aktualnost, točnost i potpunost informacija stavljenim na raspolaganje se ne mogu preuzeti.

Ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za štete koje proizlaze iz korištenja naših ili drugi povezanih stranica, osim ako postoji namjera i krajnja nepažnja s naše strane.

Isključena je također i svaka odgovornost za izgubljenu dobit.

Za sadržaj stranih internet stranica, koje mogu biti dostupne preko linka sa naših vlastitih stranica, Vereinigte Hagel nije odgovoran i njihov sadržaj on ne posjeduje.

U slučaju da primjetite, da se linkovi sa naše internet stranice odnose na sadržaje protivne važećem zakonu, obavijestite nas molimo odmah putem E-Maila. Mi ćemo navedeni link odmah ukloniti sa naše internet stranice.

Ostalo

Vašu E-Mail adresu, koristiti ćemo isključivo kako bi vam željene informacije slali putem E-Maila.

Informacije, koje sadrže povjerljive dijelove ugovora, ne šaljemo putem E-Maila. Odgovor će te od nas dobiti putem pošte.

Mi smo zakonski obvezni, pored saveznog zakona o zaštiti podataka, također poštivati i povjerljivost osiguranja i osobnih podataka, naročito ugovornih podataka od pristupa neovlaštenih trećih osoba.

Iz tog razloga prenosimo vaše unose prema ugovorima samo kriptirano putem interneta. Vaši podaci se prenose putem tzv. SSL postupka kriptirano.

Autorska prava

Sadržaj i struktura naših internet stranica su zaštićeni autorskim pravima.

Informacije ili datoteke  (tekst, slike, grafički podaci) naših internet stranica ne smiju bez našeg izričitog unaprijed pismenog odobrenja u bilo kojoj formi biti korištene ili reproducirane, čak niti djelomično.

Kod objave vijesti, molimo da se objavi izvor.