VEREINIGTE HAGEL

– Podružnica VH Hrvatska –

Općenita obavijest klijentima o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Poštovani klijenti,

u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 57/22 i 88/22; dalje u tekstu: Zakon), obavještavamo Vas o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, njegovu utjecaju na prethodno zaključene ugovore te bitnim elementima preračunavanja kuna u eure.

 • Euro se kao novčana jedinica i zakonsko sredstvo plaćanja u Republici Hrvatskoj uvodi počevši od 1. siječnja 2023. Razdoblje dvojnog optjecaja traje 14 dana od dana uvođenja eura, odnosno zaključno sa 14.01.2023. u 24:00 sata. U navedenom periodu gotovinska plaćanja moći će se izvršavati s obje valute (i kuna i euro).
  Na dan uvođenja eura kao službene valute iskazane novčane vrijednosti u kunama bit će preračunate u eure primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje definiranog Zakonom, i to primjenom fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.
 • Preračunavanje kuna u eure izvršava se primjenom punoga brojčanog iznosa fiksnog tečaja konverzije te zaokruživanjem dobivenog iznosa u skladu s matematičkim pravilima zaokruživanja, pri čemu se dobiveni rezultat zaokružuje na dvije decimale, a na temelju veličine treće decimale. Pri preračunavanju se primjenjuje sljedeće matematičko pravilo zaokruživanja:
  – ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena;
  – ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.
 • Uvođenje eura ne utječe na valjanost ugovora o osiguranju i drugih ugovora u kojima su cijene ili novčane vrijednosti iskazane u kunama, a koje ugovore Podružnica VH Hrvatska ima zaključene s bilo kojom pravnom ili fizičkom osobom. Uvođenje eura ne daje pravo jednostranog raskida ili otkaza ugovora ili izmjene pojedinih ugovornih odredaba, osim ako je drukčije izrijekom ugovoreno ili ako je Zakonom ili posebnim propisom drukčije uređeno.
  Na dan uvođenja eura svi novčani iznosi izraženi u kunama, a koji proizlaze iz zaključenih ugovora, preračunat će se u euro primjenom jedinstveno propisanog pravila za preračunavanje i zaokruživanje definiranog Zakonom.
  Kod ugovora o osiguranju u kunama s valutnom klauzulom u euru svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru, nakon dana uvođenja eura ostaju u euru kako je bilo ugovoreno prije dana uvođenja eura.
  U periodu od šest mjeseci nakon uvođenja eura moguće je na izvršenje podnijeti nalog za plaćanje na osnovi uplatnica koje je prije uvođenja eura primatelj plaćanja tiskao u kunama. Izvršenje takva naloga provest će se u eurima, u iznosu kuna navedenom  na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje.
 • U sklopu priprema za uvođenje eura, Podružnica VH Hrvatska od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. na svojoj službenoj poslovnoj dokumentaciji dvojno iskazuje bitne informacije. Bitnim informacijama kod osiguranja smatraju se sljedeće cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti u ugovoru o osiguranju koji je sklopljen ili se nudi u kuni:
 • u predugovornom informiranju o proizvodima osiguranja:
  – iznos ukupne premije osiguranja u ponudi osiguranja, uvjetima osiguranja, informacijama ugovaratelju osiguranja koje se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju i informativnom izračunu ako isti predstavlja predugovorni dokument u smislu propisa koji uređuju osiguranje
  – iznos osigurane svote odnosno osiguranog iznosa i sudjelovanja osiguranika u šteti (franšiza), u uvjetima osiguranja i informacijama ugovaratelju osiguranja koji se dostavljaju prije sklapanja ugovora o osiguranju, ako se isti iskazuje u novčanim iznosima
  – iznos provizije, naknade, naplate ili drugih troškova povezanih uz distribuciju proizvoda osiguranja
 • u ugovoru o osiguranju i informacijama koje se dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju:
  – iznos ukupne premije osiguranja na polici osiguranja, računu za plaćanje premije osiguranja i informacijama koje se prema posebnim propisima dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju
  – iznos rate premije osiguranja na računu za plaćanje premije osiguranja
 • u informacijama koje se dostavljaju prilikom isplate osigurnine odnosno naknade štete u kuni:
  – ukupni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u obrazloženoj ponudi
  – ukupni nesporni iznos naknade štete po odštetnom zahtjevu u utemeljenom odgovoru
  – ukupni iznos osigurnine u odluci ili obavijesti o isplati osigurnine.
 • Svakom klijentu koji su do datuma uvođenja eura imali ugovoren financijski proizvod ili uslugu u kunama čija je vrijednost iskazana u kunama, odnosno onim klijentima kojima je imovina ili potraživanje kod pružatelja financijskih usluga bila iskazana u kunama, odnosno koji su prije uvođenja eura kupili financijski proizvod ili primili financijsku uslugu u kunama; VH Podružnica Hrvatska će u roku od 30 dana od datuma uvođenja eura poslati individualnu obavijest o provedenom preračunavanju u odnosu na financijski proizvod ili uslugu na koji je primijenjena konverzija. Individualna obavijest će biti poslana na ugovoreni način, odnosno uobičajenim kanalom komunikacije s klijentom.
 • VH Podružnica Hrvatska nije potpisnik Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
 • Detaljnije informacije možete saznati na :

www.hanfa.hr

www.euro.hr

www.nn.hr

www.mingor.gov.hr

 

 

 

Podružnica VH Hrvatska-specijalizirani osiguratelj usjeva i nasada u Republici Hrvatskoj

Vereinigte Hagelversicherung VVaG je vodeći osiguratelj u Njemačkoj i u Europi specijaliziran u osiguranju biljaka-usjeva i nasada od vremenski uzrokovanih rizika.

 

Više od 190 godina tradicije i  razvoja osigurateljnih proizvoda također i sustava procjene šteta, nudi jamstvo najboljih rješenja kod osiguranja usjeva i nasada.
Vereinigte Hagelversicherung VVaG je nastao 1993. godine udruživanjem dva najveća njemačka osiguratelja usjeva i nasada, te nastavio njihovu tradiciju osiguranja poljoprivrednih proizvođača. (Leipziger Hagel je osnovan 1824. godine, te Nordeutsche Hagel  1869. godine)

 

Cijela grupacija godišnje osigurava preko 100.000 poljoprivrednih proizvođača, osiguravamo 5,5 milijuna hektara poljoprivrednih površina, a ukupna osigurana svota koju godišnje pokrivamo osiguranjem iznosi 10 milijardi eura.

 

Od 2016. godine prisutni smo sa našom podružnicom VH Hrvatska i u Hrvatskoj, sa čime smo zaokružili brojku od deset EU država gdje uspješno razvijamo naše poslovanje.
Osim u RH i Njemačkoj, prisutni smo još i u Poljskoj, Litvi, Latviji (VH Baltikum), Belgiji, Danskoj, Luksemburgu, Nizozemskoj i Italiji.

 

Ukupno nas je 11 uposlenih u RH, a svi naši uposlenici-prodajni savjetnici su educirani kako se radi procjena štete na usjevima i nasadima, te zahvaljujući tome odmah na prodajnom razgovoru mogu dati sve odgovore o vrstama pokrića u pojedinoj fazi razvoja biljke, a zahvaljujući aktivnom sudjelovanju u procjeni šteta te obavljenim edukacijama, kako u RH tako višekratno i u Njemačkoj u regiji Baden Würtemberg, te Italiji.

 

Stoga nas već danas kontaktirajte i zaštite svoje prihode.

 

Vaš Vereinigte Hagelversicherung VVaG-Podružnica VH Hrvatska

 

 

 

Početak nove sezone osiguranja 2023.

Počevši od 02. siječnja 2023., započeli smo sa novom sezonom osiguranja usjeva i nasada, prihvatom voća i vinove loze od rizika kasnog mraza, ali i ostalih opasnosti. Pozivamo Vas već danas da zatražite izračun osiguranja za svoje nasade i na vrijeme riješite svoje potrebe za...

Pročitaj više

VH Hrvatska na Sabatini 2022.

Proteklog tjedna održana je  32. Sabatina po redu, u Vodicama u hotelu Olympia Sky, gdje je i VH Hrvatska bila sponzor i izlagač. Velik broj učesnika i gostiju jamčio je odličnu atmosferu i razmjenu iskustava, prvenstveno u području vinogradarstva i vinarstva. Raduje nas čestitati...

Pročitaj više

Sezona osiguranja usjeva i nasada 2022. završena isplatom svih šteta

Ovog tjedna obilježavamo završetak sezone osiguranja usjeva i nasada 2022. prigodnim domjenkom. Znajući da su sve ovosezonske štete isplaćene u potpunosti, možemo se pravovremeno prepustiti pripremama za sljedeću nadolazeću godinu. I ove godine smo pokazali da smo našim...

Pročitaj više

Stručna ekskurzija vinara i vinogradara iz Njemačke u posjeti Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Proteklog vikenda predstavnici udruženja vinara i vinogradara NJemačke imali su stručnu ekskurziju na području Dubrovačko-neretvanske županije sa vrlo zanimljivim programom iz područja poljoprivrede i marikulture. Tim povodom posjetili su i jednog od naših osiguranika Vinariju...

Pročitaj više

Objavljen natječaj za Mjeru 17, Podmjeru 17.1-potrebne određene izmjene sadržaja dokumentacije

Dana 18.07.2022. objavljen je natječaj za Mjeru 17, a koji se odnosi na osiguranje usjeva i nasada u Sezoni 2022. https://www.apprrr.hr/podmjera-17-1-osiguranje-usjeva-zivotinja-i-biljaka/ Obzirom na određene izmjene u odnosu na dosadašnji sadržaj potrebne dokumentacije,...

Pročitaj više

Započele prve isplate šteta u sezoni osiguranja 2022.

Sa 10.06.2022. započeli smo sa prvim isplatama šteta o ovoj sezoni osiguranja. I nadalje dokazujemo najviši stupanj poštivanja prema našim osiguranicima i njihovoj poljoprivrednoj proizvodnji. Kao što smo i do sada uvijek u potpunosti isplatili sve štete tijekom poslovne godine...

Pročitaj više

 

Vinistra