Činjenice i brojke

Jedna snažna zajednica

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG je specijalizirano osiguravajuće društvo u području ratarstva, povrtlarstva, voćarstva i vinogradarstva. Društvu pripada cca. 100.000 članova.

Ukupno 2.500 agencija podržavaju i savjetuju članove u pitanjima osiguranja. U štetnim slučajevima reguliraju diljem zemlje ukupno 1.000 procjenitelja šteta, štete na licu mjesta.

Ukupno, 66 okružnih udruženja-u Njemačkoj i inozemstvu-nude članovima mogućnost suodlučivanja o sudbini društva. Poslovi su koordinirani iz direkcije u Giessenu i osam podružnica, osam podružnica u Njemačkoj, kod kojih je uposleno 70 suradnika.

Jedna rastuća zajednica

Portfelj osiguranika VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG je u posljednjih deset godina nadalje porastao. Godine 2005. bilo je osigurano 4,0 milijuna ha obradivih poljoprivrednih površina, a 2015. godine diljem Europe je taj broj iznosio 5,25 milijuna ha. U Njemačkoj VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG posjeduje tržišni udio od 60% svih osiguranih površina.

Osigurana svota je porasla od skoro 4,9 milijarde € u godini 2005., na 9,49 milijarde € u godini 2015. Premijski volumen je dostigao visinu od 162,7 milijuna €. Zbroj bilance društva iznosi 116 milijuna €.

Jedna višestrana zajednica

Vereinigte Hagelversicherung VVaG posjeduje udjele u Concordia Polska TUW u Poljskoj i u AGRO-EDV Podatkovnom centru GmbH, te surađuje pod pokroviteljstvom AgroRisk-grupe usko sa Gartenbau-Versicherung VVaG. Dok je AGRO-EDV Podatkovni centar GmbH društvo u 100%-tnom  vlasništvu VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG, u Poljskoj je zajedničko ulaganje sa Concordia Hannover u Concordia Polska TUW. VEREINIGTE HAGEL  također, vodi svoje podružnice u Italiji, Nizozemskoj, Litvi, Luksemburgu i Hrvatskoj. Od početka 2013. je VEREINIGTE HAGEL prisutan i u Latviji i Belgiji, a od 2016. i u Hrvatskoj.

Vereinigte Hagelversicherung VVaG je svoje kompetencije dokazalo  ne samo u klasičnom osiguranju od udara tuče, ono je i druga područja u istraživanju na daljinu i u području obrade podataka razvilo, te je i u dobroj mjeri postavilo mjerila za osiguranje od više opasnosti.

Razvoj osiguranih površina 2006. do 2015.

Razvoj osiguranih površina 2006. do 2015.

Za rast VEREINIGTE HAGEL-a se može zahvaliti izgradnji naše osigurateljne zajednice u Njemačkoj, i uspješnom trudu i zalaganju naših podružnica.

Štetni rezultat 2006.-2015.

VEREINIGTE HAGEL je ukupno u posljednjih deset godina imalo šest godina sa štetnim rezultatom ispod granice premije, i četiri godine sa štetnim rezultatom višim od granice premije.

Osigurane površine u Njemačkoj

Udjel osiguratelja u poljoprivredi na osiguranim površinama u Njemačkoj u 2015. Osigurane površine u Njemačkoj, ukupno 8 milijuna ha.

Pokazatelji

Naši financijski pokazatelji za 22. poslovnu godinu pokazuju solidne temelje kao osiguratelja po principu uzajamnosti.

Pozitivan razvoj poslovanja i financijski položaj tvrtke specijalizirane u poljoprivrednom osiguranju , također nudi i u budućnosti našim članovima sigurnu zaštitu od gubitka prihoda.

  • Osigurane površine u 2015. : 5,25 milijuna hektara
  • Osigurana svota u 2015. : 9,49 milijarde €
  • Premija u 2015. : 162,7 milijuna €
  • Kvota šteta u 2015. : 62%