Osiguranje po principu uzajamnosti

Tako da vrijeme za Vas ne postane rizik.

Korporativna misija VEREINIGTE HAGEL

Vereinigte Hagelversicherung VVaG je vodeći osiguratelj u Njemačkoj specijaliziran u osiguranju biljaka-usjeva i nasada, od vremenski uzrokovanih rizika.
Kao vodeći, mi smo povjerljiv partner naših osiguranih članova i nudimo individualno upravljanje rizikom. Naši članovi su ratari, vinogradari, voćari i povrtlari.

Za VEREINIGTE HAGEL je načelo uzajamnosti od naročitog značaja. U tom specijaliziranom osiguravajućem društvu su članovi istovremeno i suvlasnici i osiguranici. Preko izabranih organa-skupština članova i nadzorni odbor-članovi imaju utjecaj na temeljne odluke i odluke poslovne politike.

U VEREINIGTE HAGEL usluga za sve članove ima veliki značaj. To vrijedi kod savjetovanja kroz suradnike i zastupnike, također i kod reguliranja šteta.  Procjenitelji šteta se biraju iz redova članova, izravno od kolega iz posla.

VEREINIGTE HAGEL udružuje 190-godišnja iskustva sa stalnim daljnjim razvojem osigurateljnih rješenja, usmjerenog na potrebe tržišta i potrebe članova. Za VEREINIGTE HAGEL je izgradnja tržišta i vodeća uloga u razvoju inovacija, važan strateški cilj.

Za navedene tvrdnje i ciljeve, za VEREINIGTE HAGEL rade dobro educirane i motivirane djelatnice i djelatnici. Oni stavljaju svoje stručno znanje i iskustvo na uslugu članovima i svi djelatnici se identificiraju sa VEREINIGTE HAGEL-om. Međusobno ophođenje je obilježeno sa poštovanjem, a također i za zajednički rad glasi „Jedan za sve, svi za jednoga“.