Okružne udruge-suodlučivanje koje odgovara

Na svakogodišnjoj jesenskoj okružnoj skupštini, vježbaju članovi u 66 okružnih udruga, u Njemačkoj i inozemstvu, svoje pravo suodlučivanja. Direktori podružnica informiraju o aktualnoj poslovnoj situaciji u VEREINIGTE HAGEL-u. Zanimljiva predavanja gostiju govornika iz politike, znanosti  i gospodarstva o aktualnim temama su glavna točka svake okružne skupštine. Članovi biraju iz svojih redova procjenitelje šteta, a ovdje se naročito pokazuje pojam uzajamnosti, uzajamnog osiguravajućeg društva.