Papildomas Lietuvos žemės ūkio produkcijos draudimas nuo ilgalaikio lietaus

03.04.2019

Nuo ilgalaikio lietaus GALIMA APDRAUSTI Daugelio rizikų draudimo sutartimi jau apdraustų ar draudžiamų pasėlių produkcijos nuostolius.

DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS. Ilgalaikiu lietumi laikomas tam tikroje pasėlių auginimo teritorijoje per konkretų laikotarpį meteorologinių sąlygų iššauktas kritulių perteklius, kuris nustatomas remiantis standartizuotu kritulių indeksu SPI 1 (pagal Pasaulinės meteorologijos organizacijos nuostatus). SPI 1 indeksas apskaičiuojamas vieno mėnesio laikotarpiui toje savivaldybėje, kurioje randasi apdrausti pasėliai.

Ilgalaikis lietus identifikuojamas, kai savivaldybėje nustatyta „SPI 1“ – vertė viršija +2 vienetus  draudiko atsakomybės laikotarpio metu.

DRAUDIKO ATSAKOMYBĖ dėl ilgalaikio lietaus rizikos prasideda derliaus metų balandžio 1-ją, tačiau anksčiausiai nuo pilno apdraustų augalų rūšių sudygimo. Draudiko atsakomybė baigiasi su derliaus nuėmimu, tačiau bet kuriuo atveju derliaus metų rugsėjo 30-ją.

DRAUDIMO IŠMOKA. Dėl ilgalaikio lietaus patirtas produkcijos nuostolis nėra vertinamas. Identifikavus draudžiamąjį įvykį, išmokama draudimo išmoka, lygi 10 proc. nuo įvykio dieną galiojančios 1 ha draudimo sumos.
Pavyzdžiui, jei žemdirbys apdraudė 10 ha pasėlių bendrai 10 000 eurų sumai, SPI 1 indekso vertei pasiekus +2 ar didesnę vertę, draudimo išmoka dėl ilgalaikio lietaus sieks 1 000 eurų.