Papildomas Lietuvos žemės ūkio produkcijos draudimas nuo stichinės sausros

03.04.2019

Nuo stichinės sausros GALIMA APDRAUSTI Daugelio rizikų draudimo sutartimi jau apdraustų ar draudžiamų pasėlių produkcijos nuostolius.

DRAUDŽIAMASIS ĮVYKIS. Stichine sausra laikomas tam tikroje pasėlių auginimo teritorijoje per konkretų laikotarpį meteorologinių sąlygų iššauktas kritulių trūkumas, kuris nustatomas remiantis standartizuotu kritulių indeksu SPI 2 (pagal Pasaulinės meteorologijos organizacijos nuostatus). SPI 2 indeksas apskaičiuojamas dviejų mėnesių laikotarpiui toje savivaldybėje, kurioje randasi apdrausti pasėliai.

Stichinė sausra identifikuojama, kai savivaldybėje nustatyta „SPI 2“ – vertė yra žemesnė ar lygi -1,7 reikšmei  draudiko atsakomybės laikotarpio metu.

DRAUDIKO ATSAKOMYBĖ dėl stichinės sausros rizikos prasideda derliaus metų balandžio 1-ją, tačiau anksčiausiai nuo pilno apdraustų augalų rūšių sudygimo. Draudiko atsakomybė baigiasi su derliaus nuėmimu, tačiau bet kuriuo atveju derliaus metų rugsėjo 30-ją.

ŽALOS POŽYMIAI. Stichinės sausros atveju draudžiamos tik tokios žalos, kurios atsiranda, kai augalai ar augalų dalys dėl stichinės sausros yra prieš laiką žuvę ar sudžiūvę, arba visas derlius yra per anksti subrendęs (priverstinė branda).

DRAUDIMO IŠMOKA. Identifikavus draudžiamąjį įvykį, prieš pat derliaus nuėmimą ekspertai drauge su apsidraudusiu žemdirbiu nustato patirto produkcijos nuostolio dydį procentais.

Už patirtą žalą dėl stichinės sausros žalos atlyginimo suma  apskaičiuojama pagal tris draudimo išmokos klases:

  1. jei derliaus nuostolio dydis yra tarp 30 % ir 66 %, išmokama 20 % fiksuota žalos atlyginimo suma,
  2. jei nuostolio dydis tarp 67 % iki 84 %, išmokama 40 % fiksuota žalos atlyginimo suma
  3. nuostolių dydžiui viršijus  85 %,  išmokama 60% fiksuota žalos atlyginimo suma nuo pažeisto pasėlių sklypo draudimo sumos.
  4. Draudėjas už nuostolius, nesiekiančius 30 % nuostolių dydžio, atsako pats.