Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Su lyderiu kartu – visada saugu.

Apie draudimo bendrovę

VEREINIGTE HAGEL yra pasėlių draudimo lyderis Vokietijoje – specializuota draudimo bendrovė, siūlanti pasėlių draudimo apsaugą geriausiomis sąlygomis bei sąžiningą ir patikimą žalų sureguliavimą. Pasirinkdami VEREINIGTE HAGEL, žemdirbiai renkasi jų poreikius ir galimybes atitinkančius draudimo sprendimus, platų ir kompetentingą konsultantų bei žalų sureguliavimo ekspertų tinklą visoje Vokietijos teritorijoje.

Pasėlių draudimo bendrovė VEREINIGTE HAGEL įsteigta 1993 m., susijungus dviems didelėms specializuotoms draudimo nuo krušos bendrovėms – NORDDEUTSCHE HAGEL ir LEIPZIGER HAGEL. Dėka ilgametės krušų žalų sureguliavimo patirties (LEIPZIGER HAGEL buvo įsteigtas 1824 m.) ir nuoseklaus savitarpio bendradarbiavimo įgyvendinimo draudimo srityje (NORDDEUTSCHE HAGEL visada buvo rinkos lyderis), abiejų bendrovių susijungimas sąlygojo sėkmingą veiklą ir puikius rezultatus. Kooperacija, kitų bendrovių portfelių perėmimas bei aktyvi veikla užsienio rinkose – tai veiklos, sustiprinančios VEREINIGTE HAGEL kaip lyderio poziciją pasėlių rinkoje, poziciją Nr.1. Todėl VEREINIGTE HAGEL šūkis skamba: „Su Nr.1 esi visada saugus“.

Solidariai bendrijai – 190 metų

Daugiau kaip 60 proc. Vokietijos žemės ūkio subjektų, besidraudžiančių savo pasėlius nuo krušos, draudžiasi VEREINIGTE HAGEL. Būdama Nr. 1 Vokietijos rinkoje, bendrovė VEREINIGTE HAGEL siūlo 190 m. patirtį kaip tarpusavio draudimų bendrija, kurios nariais tampa visi savo pasėlius apsidraudę žemdirbiai, sodininkai, vynuogių ir daržovių augintojai. Kartu su GARTENBAU-VERSICHERUNG VVaG Wiesbadene VEREINIGTE HAGEL sudaro AGRORISK grupę, į kurios sudėtį įeina taip pat VEREINIGTE HAGEL dukterinė firma KÖLNISCHE HAGEL. AGRORISK grupę sustiprina bendra perdraudimo apsauga bei dalyvavimas kitų bendrovių veikloje ir valdyme. Atsižvelgdama į žemdirbių poreikius ir finansines galimybes, šių metų rudenį VEREINIGTE HAGEL pateikė Vokietijos žemdirbiams Daugelio rizikos draudimo produktų paketus SECUFARM 1 (kruša), SECUFARM 3 (kruša, audra, liūtis) bei SECUFARM 5 (kruša, audra, liūtis, šalna, iššalimas).

Apie draudimo koncepciją

Jau 2006 metais, įvertindama žemdirbių nepasitenkinimą teikiamos draudimo paslaugos kokybe, Žemės ūkio ministerija sukūrė darbo grupę, kurioje buvo ministerijos, Lietuvos Agrarinės ekonomikos instituto (LAEI), socialinių partnerių – Žemės ūkio subjektų asocijuotų struktūrų, Draudikų asociacijos bei draudimo bendrovių atstovai. Darbo grupei buvo pavesta paruošti Pasėlių draudimo sistemos Lietuvoje koncepciją, kuri atitiktų žemdirbių lūkesčius, valstybės strategiją, Europos Sąjungos prioritetus, tendencijas bei būtų patraukli Lietuvoje veikiančioms draudimo bendrovėms. LAEI mokslininkai išsamiai išanalizavo kitų Europos, Amerikos, Azijos šalių patirtį pasėlių draudimo srityje, galiojančius teisės aktus, pagrindines tendencijas ir pateikė rekomendacijas būsimam modeliui. Rizikos valdymo proceso sudedamosios dalys y

 • rizikos identifikavimas ir įvertinimas, jos galimos įtakos ūkiui prognozė;
 • veiksmų plano sukūrimas rizikos valdymui;
 • numatyto veiksmų plano realizavimas.

Ruošiant pasėlių rizikos valdymo veiksmų planą, galima pasirinkti vieną iš keturių veiklos scenarijų:

 1. Palikti rizikos zoną – perprofiliuoti ūkį, išsirenkant specializaciją su mažesne rizika;
 2. Neatlikti jokios specialios veiklos, susijusios su rizikos mažinimu – pačiam žemdirbiui prisiimti visus padarinius, kurie gali atsirasti, jei pasitvirtins rizikos faktorius;
 3. Mažinti riziką ir jos pasireiškimo mastus – rinktis saugią ūkininkavimo sritį, imtis prevencinių veiksmų – kultūrinių augalų purškimas ir pan.;
 4. Perkelti riziką tretiesiems asmenims – draudimo įmonėms, fondams ir kitoms finansų institucijoms.

Pasėlių draudimo sistemos organizavimo Lietuvoje principai

 1. Suinteresuotumas ir savanoriškumas
  • Visų subjektų interesu pagrįstas dalyvavimas sistemoje;
  • Rizikų pasidalijimas žaloje (ūkininkas-draudikas);
  • Kompromisas subjektų interesuose;
  • Savanoriškas dalyvavimas prievolėje (privalomas draudimas t.t. atvejais).
 2. Bendradarbiavimas (koordinuota subjektų sąveika)
 3. Teisingumas ir objektyvumas
  • Objektyviai įvertinta ir teisingai atlyginta;
  • Nekompensuojama, kai galima apsidrausti;
  • Ekstremalių rizikų solidarus kompensavimas.
 4. Efektyvumas (pačios draudimo sistemos ir draudžiamų subjektų)
  • Ekonomiškumas;
  • Konkurencingumas.
 5. Skaidrumas
  • vieningos taisyklės apibrėžiant  įmokos dydį,  rizikos pobūdį, žalos pasireiškimo lygį ir t.t..
  • draudimo naudos propagavimas (mokymai, konsultacijos, informavimas);
 6. Lankstumas, adaptyvumas
  • subjektų galimybė įtakoti draudimo sąlygų turinį, jų pakeitimus;
  • sistemos galimybė prisitaikyti prie aplinkos apribojimų.
 7. Sistemos stabilumas
  • stabilios “žaidimo taisyklės” 5-10 metų.
 8. Sistemos tęstinumas (vystymo galimybė) –
  • nauji žaidėjai;
  • naujos veiklos sritys ir formos.