Valdyba, Stebėtojų taryba

Dr. Rainer Langner, Valdybos pirmininkas (Koordinuojamos veiklos sritys: verslo politikos kryptys, pardavimai, žalų reguliavimas, marketingas ir komunikacija, personalas, rizikos valdymas)

Dr. Jan Keller, valdybos narys (Koordinuojamos veiklos sritys: įmonės vidaus veiklos organizavimas, IT veikla, finansinė ir buhalterinė apskaita, nekilnojamas turtas, kapitalo investicijos, perdraudimas, rizikos valdymas)

Thomas Gehrke