„Vereinigte Hagelversicherung VVaG“ filialas „VH Lietuva“

Europos pr. 50, LT-46366 Kaunas

Telefonas: + 370 37 3977 43
Faksas: + 370 37 3977 46
El. paštas: info@vereinigte-hagel.lt 
Svetainė: www.vereinigte-hagel.lt

Įmonės kodas: 301723587

Pagrindinis įgaliotinis: M. Rusteika

 

Vereinigte Hagelversicherung VVaG

Savidraudos draugijos buveinė: Gysenas, Vokietija
Registrą tvarkantis teismas: Giessen HRB 2380

Svetainė: www.vereinigte-hagel.de

Wilhelmstr. 25 . D-35392 Giessen, Vokietija

Valdyba: Dr. Rainer Langner (pirm.), Dr. Jan Keller, Thomas Gehrke

Telefonas: + 49 641 7968-0
Faksas: + 49 641 7968-222
El. paštas: direktion@vereinigte-hagel.de

Stebėtojų tarybos pirmininkas: Klaus Mugele, Ūkininkas