VH Lietuva

Jeigu Jūsų pasėliai pažeisti, Nr. 1 padės Jums tikrai.

2017-ųjų metų derliaus draudimo produktai

1. 2017-aisiais metais draudžiamos šios augalų grupės:

 • Javai – žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai ir vasariniai rugiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos, grikiai.
 • Aliejiniai augalai – žieminiai ir vasariniai rapsai, žieminiai ir vasariniai rapsiukai, aliejiniai linai, garstyčios;
 • Kukurūzai – šiais metais kukurūzai grūdams ir kukurūzai silosui apjungti į vieną augalų grupę „kukurūzai“;
 • Bulvės – pramoninės ir krakmolui;
 • Cukriniai runkeliai;
 • Ankštiniai augalai – žirniai, pupos, vikiai, lęšiai, lubinai bei mišiniai;
 • Pluoštiniai augalai (šiais metais žemdirbių pageidavimu įvesta papildoma augalų grupė) -pluoštinės kanapės ir pluoštiniai linai.

2. Pasikeitė draudimo produktų pavadinimų sistema.

Draudžiamos rizikos išliko tos pačios, kaip ir praeitais metais:

 • Kruša (K);
 • Liūtis (L);
 • Audra (A);
 • Iššalimas (I);
 • Stichinė sausra (S).

2017 metų derliaus pasėlius žemdirbiai galės drausti tik nuo krušos (draudimo paketas Secufarm LT1).
Anksčiau, draudžiant žemdirbiui savo kukurūzus nuo krušos, liūties, audros ir stichinės sausros, draudimo paketas vadinosi „Secufarm LT 5 kukurūzai“. Šiais metais draudimas nuo išvardintų rizikų vadintųsi „Secufarm LT 4 K-A-L-S kukurūzai“ kur Secufarm – produkto linijos pavadinimas, LT – šalies indeksas, 4 – apdraustų rizikų skaičius, raidės K,A,L,S – pirmosios rizikų pavadinimo (kruša, liūtis, audra ir stichinė sausra) raidės.

3. Draudimo įmokos tarifo apskaičiavimas.

Draudimo įmokos tarifas priklauso nuo to, kurioje seniūnijoje yra draudžiamas žemės sklypas. Anksčiau pasitaikydavo, jog bendrovei draudimo įmokos vienos augalų rūšies sklypams būdavo apskaičiuojamos pagal skirtingus įmokų tarifus, nes laukai priklausydavo skirtingoms seniūnijoms. Įmoka už kiekvieną naujai pateiktą draudimui sklypą buvo apskaičiuojama pagal seniūnijos, kuriai priklauso sklypas, tarifą.

Šiais metais draudimo įmokai apskaičiuoti naudojamas „Apskaičiuotas įtrauktų seniūnijų aritmetinis tarifo vidurkis kiekvienai draudžiamai rizikai“, kuris įrašomas į draudimo sutartį ir išlieka įmokos apskaičiavimo pagrindu einamiesiems metams.
Draudimo įmokos tarifas nesikeičia, jei naujai deklaruojamas (pateikiamas draudimui) sklypas priklauso naujai seniūnijai, kurios tarifas nebuvo įtrauktas, skaičiuojant tarifo vidurkį einamiesiems metams.
Draudžiamos augalų rūšies draudimo įmokos tarifas pasikeitus metams atnaujinamas kiekvienais metais pagal draudžiamas seniūnijas  bei bazinių tarifų pasikeitimą.

4. Draudimo sąlygos

a.   Draudėjas kiekvienai draudžiamai augalų grupei turi pasirinkti fiksuotą atsėjimo nuostolių atlyginimo dydį. Šio dydžio reikšmė gali būti 15 arba 25 proc. Fiksuotas atsėjimo nuostolių atlyginimo dydis taikomas apskaičiuojant draudimo išmoką (šį dydį padauginant iš pažeisto ploto bei 1 ha draudimo sumos), kai žalų vertinimo ekspertai priima sprendimą atsėti sklypą ar jo dalį dėl iššalimo, liūties ar krušos padarytų nuostolių.

b.   Rapsų bei ankštinių augalų pasėlių išgulimo rizika nėra draudžiamasis įvykis.

c.   Stovinčio vandens padaryti nuostoliai pasėliams nėra apdrausti (išskyrus atvejus, kai vanduo pavasarį stovi laukuose dėl to, jog žemė dar įšalusi).

d.   Jei draudimo ekspertai kartu su draudėju ar jo atstovu priėmė sprendimą, jog pasėlius po žiemos dėl iššalimo rizikos pasireiškimo būtina atsėti, už šiuos pasėlius bus išmokėta draudimo išmoka bei grąžinta 20 proc. sumokėtos draudimo įmokos, jei buvo apdrausta Secufarm LT4 K-A-L-I draudimo paketu, ir 40 proc. draudimo įmokos, jei buvo apdrausta Secufarm® LT5 K-A-L-I-S draudimo paketu.

e.   Mažų plotų franšizės taikymui įvedamas papildomas apribojimas “bet ne daugiau kaip 5 ha” (§ 8 Pkt. 4 SDRDS13)

f.    Pluoštiniai augalai (pluoštinės kanapės ir pluoštiniai linai) gali būti draudžiami tik nuo krušos. Draudimo apsauga baigiasi su augalų nupjovimu (kanapės) arba kai augalai nebeleidžia šaknų dirvoje.
g.   Ankštiniai augalai gali būti draudžiami tik nuo krušos.

h.   Papildomas bulvių draudimas nuo kokybių derliaus praradimų (§ 12 SDRDS13) Secufarm LT3 K-A-L atveju įtrauktas obligatoriškai (automatiškai), Secufarm LT1 atveju – reikia papildomai pasirinkti (nurodyti paraiškoje).