VH Lietuva

Jeigu Jūsų pasėliai pažeisti, Nr. 1 padės Jums tikrai.

2019-ųjų metų derliaus draudimo produktai

1. 2019-aisiais metais draudžiamos šios augalų grupės:

 • Javai – žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai ir vasariniai rugiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos, grikiai.
 • Aliejiniai augalai – žieminiai ir vasariniai rapsai, žieminiai ir vasariniai rapsiukai, aliejiniai linai, garstyčios;
 • Kukurūzai;
 • Bulvės – pramoninės ir krakmolui;
 • Cukriniai runkeliai;
 • Ankštiniai augalai – žirniai, pupos, vikiai, lęšiai, lubinai bei mišiniai;
 • Pluoštiniai augalai – pluoštinės kanapės ir pluoštiniai linai.

2. Draudimo produktų pavadinimų sistema.

Draudžiamos rizikos išliko tos pačios, kaip ir praeitais metais:

 • Kruša (K);
 • Liūtis (L);
 • Audra (A);
 • Iššalimas (I);
 • Stichinė sausra (S).

2019 metų derliaus pasėlius žemdirbiai galės drausti:

 • tik nuo krušos (draudimo paketas Secufarm LT1),
 • nuo krušos, audros ir liūties (Secufarm LT 3 K-A-L),
 • krušos, audros, liūties ir iššalimo (Secufarm LT 4 K-A-L-I),
 • krušos, audros, liūties ir stichinės sausros (Secufarm LT 4 K-A-L-S),
 • krušos, audros, liūties, iššalimo ir stichinės sausros (Secufarm LT 5 K-A-L-I-S),

kur Secufarm – produkto linijos pavadinimas, LT – šalies indeksas, skaitmuo – apdraustų rizikų skaičius, raidės – draudžiamų rizikų pavadinimų pirmosios raidės.

Po rizikų nurodoma augalų grupė, kuriai priklauso draudžiama augalų rūšis (pvz.: „Secufarm LT 4 K-A-L-S kukurūzai“).

3. Draudimo įmokos tarifo apskaičiavimas.

Draudimo įmokos tarifas priklauso nuo to, kurioje seniūnijoje yra draudžiamas žemės sklypas. Anksčiau pasitaikydavo, jog bendrovei draudimo įmokos vienos augalų rūšies sklypams būdavo apskaičiuojamos pagal skirtingus įmokų tarifus, nes laukai priklausydavo skirtingoms seniūnijoms. Įmoka už kiekvieną naujai pateiktą draudimui sklypą buvo apskaičiuojama pagal seniūnijos, kuriai priklauso sklypas, tarifą.

Draudimo įmokai apskaičiuoti naudojamas „Apskaičiuotas įtrauktų seniūnijų aritmetinis tarifo vidurkis kiekvienai draudžiamai rizikai“, kuris įrašomas į draudimo sutartį ir išlieka įmokos apskaičiavimo pagrindu einamiesiems metams.


Draudimo įmokos tarifas nesikeičia, jei naujai deklaruojamas (pateikiamas draudimui) sklypas priklauso naujai seniūnijai, kurios tarifas nebuvo įtrauktas, skaičiuojant tarifo vidurkį einamiesiems metams.
Draudžiamos augalų rūšies draudimo įmokos tarifas pasikeitus metams atnaujinamas kiekvienais metais pagal draudžiamas seniūnijas  bei bazinių tarifų pasikeitimą.

4. Draudimo sąlygos

a.   Draudėjas kiekvienai draudžiamai augalų grupei turi pasirinkti fiksuotą atsėjimo nuostolių atlyginimo dydį. Šio dydžio reikšmė gali būti 15, 20 arba 25 proc. Fiksuotas atsėjimo nuostolių atlyginimo dydis taikomas apskaičiuojant draudimo išmoką (šį dydį padauginant iš pažeisto ploto bei 1 ha draudimo sumos), kai žalų vertinimo ekspertai priima sprendimą atsėti sklypą ar jo dalį dėl iššalimo, liūties ar krušos padarytų nuostolių.

b.   Rapsų bei ankštinių augalų pasėlių išgulimo rizika nėra draudžiamasis įvykis.

c. Javų išgulimo atveiju mokama draudimo išmoka – 15 proc. nuo pasirinktos draudimo sumos, iki vaškinės brandos pabaigos.

d.   Stovinčio vandens padaryti nuostoliai pasėliams nėra apdrausti.

e.   Jei draudimo ekspertai kartu su draudėju ar jo atstovu priėmė sprendimą, jog pasėlius po žiemos dėl iššalimo rizikos pasireiškimo būtina atsėti, už šiuos pasėlius bus išmokėta draudimo išmoka bei grąžinta 20 proc. sumokėtos draudimo įmokos, jei buvo apdrausta Secufarm LT4 K-A-L-I draudimo paketu, ir 40 proc. draudimo įmokos, jei buvo apdrausta Secufarm® LT5 K-A-L-I-S draudimo paketu.

f.   Mažų plotų franšizės taikymui galioja apribojimas “bet ne daugiau kaip 5 ha” (§ 8 Pkt. 4 SDRDS13)

g.    Pluoštiniai augalai (pluoštinės kanapės ir pluoštiniai linai) gali būti draudžiami tik nuo krušos. Draudimo apsauga baigiasi su augalų nupjovimu (kanapės) arba kai augalai nebeleidžia šaknų dirvoje.


h.   Ankštiniai augalai gali būti draudžiami tik nuo krušos, arba nuo krušos, audros ir liūties.

i.   Papildomas bulvių draudimas „Bulvės plius“ nuo kokybių derliaus praradimų (§ 12 SDRDS13)

Draudikas suteikia bulvėms, jei toks papildomas draudimas sudaromas, pagal sudarytą draudimo sutartį papildomai prie kiekybinių derliaus praradimų taip pat ir kokybinių derliaus nuostolių atlyginimą (pgl. Bendrųjų daugelio rizikų draudimo sąlygų §5Nr.1.a), jeigu kiekybiniai derliaus praradimai buvo sąlygoti vienos ar daugiau apdraustų rizikų – krušos, liūties ar audros. Tokiu atveju – išskyrus didesnes žalas – kokybiniai praradimai, rūšiavimo išlaidos ir kitos papildomos išlaidos apdraudžiamos fiksuotu žalų nuostolio dydžio padidinimu pasirinktinai 30% ar 50% kiekybinių derliaus nuostolių. Šiuo atveju bendra atlyginama suma (kiekybinių ir kokybinių nuostolių dydis) ribojama iki 80% nukentėjusio sklypo draudimo sumos.

j. Vėlesnis hektaro vertės sumažinimas. Hektaro vertės sumažinimas po pranešimo apie pasėlių plotus pateikimo visoms augalų rūšims leidžiamas iki derliaus metų birželio 15-os dienos.

k. Ekologiškai auginami augalai, išskyrus ankštinius ir pluoštinius augalus, draudžiami nuo krušos, audros ir liūties. Ekologiškai auginami ankštiniai ir pluoštiniai augalai draudžiami tik nuo krušos. Ekologinių augalų draudimo įmokai taikoma 15% priemoka.

l. Žemės ūkio ministro sudaryta Pasėlių draudimo sistemos tobulinimo grupė numato siūlyti pagerinti pasėlių draudimo nuo stichinės sausros sąlygas, taip pat siūlys įvesti į draudžiamų įvykių sąrašą ir ilgai trunkančio lietaus poveikyje patiriamus nuostolius. Numatoma, jog šie pakeitimai įsigalios kitais (2019) metais.