VH Lietuva

Su lyderiu kartu, visada saugu.

2021-ųjų metų derliaus draudimo produktai

1. 2021-aisiais metais draudžiamos šios augalų grupės:

 • Javai – žieminiai ir vasariniai kviečiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai, žieminiai ir vasariniai rugiai, žieminiai ir vasariniai miežiai, avižos, grikiai.
 • Aliejiniai augalai – žieminiai ir vasariniai rapsai, žieminiai ir vasariniai rapsiukai, aliejiniai linai, garstyčios, aliejaus gamybai aguonos, saulėgrąžos, , ridikai;
 • Kukurūzai;
 • Bulvės – pramoninės ir krakmolui;
 • Cukriniai runkeliai;
 • Ankštiniai augalai – žirniai, pupos, pupelės, vikiai, lęšiai, lubinai bei mišiniai;
 • Pluoštiniai augalai – pluoštinės kanapės ir pluoštiniai linai;
 • Energetiniai ir pašariniai augalai;
 • Sėklos.

2. Draudimo produktų pavadinimų sistema.

Draudžiamos rizikos:

 • Kruša (K);
 • Liūtis (L);
 • Audra (A);
 • Iššalimas (I);
 • Stichinė sausra (SS)
 • Ilgalaikis lietus (IL);
 • Pavasarinė šalna (PŠ);
 • Ugnis (U).

2021 metų derliaus pasėlius žemdirbiai galės drausti:

 • tik nuo krušos (draudimo paketas Secufarm LT1),
 • nuo krušos, audros ir liūties (Secufarm LT 3 K-A-L),
 • krušos, audros, liūties ir iššalimo arba stichinės sausros, arba ilgalaikio lietaus, arba pavasarinės šalnos, arba ugnies (Secufarm LT 4 K-A-L-I/SS/IL/PŠ/U),
 • krušos, audros, liūties, iššalimo ir/arba stichinės sausros, ir/arba ilgalalaikio lietaus, ir/arba pavasarinės šalnos, ir/arba ugnies (Secufarm LT 5 K-A-L-I/SS/IL/PŠ/U),
 • krušos, audros, liūties, iššalimo, stichinės sausros ir ilgalaikio lietaus, arba pavasarinės šalnos, arba ugnies (Secufarm LT 6 K-A-L-I-SS-IL/PŠ/U),
 • krušos, audros, liūties, iššalimo, stichinės sausros, ilgalaikio lietaus ir pavasarinės šalnos, arba ugnies (Secufarm LT 7 K-A-L-I-SS-IL-PŠ/U),
 • krušos, audros, liūties, iššalimo, stichinės sausros, ilgalaikio lietaus, pavasarinės šalnos ir ugnies (Secufarm LT 8 K-A-L-I-SS-IL-PŠ-U),

kur Secufarm – produkto linijos pavadinimas, LT – šalies indeksas, skaitmuo – apdraustų rizikų skaičius, raidės – draudžiamų rizikų pavadinimų pirmosios raidės.

Po rizikų nurodoma augalų grupė, kuriai priklauso draudžiama augalų rūšis (pvz.: „Secufarm LT 3 K-A-L- kukurūzai“).

3. Draudimo įmokos tarifo apskaičiavimas.

Draudimo įmokos tarifas priklauso nuo to, kurioje savivaldybėje yra draudžiamas žemės sklypas.

4. Draudimo sąlygos

a. Draudėjas kiekvienai draudžiamai augalų grupei turi pasirinkti fiksuotą atsėjimo nuostolių atlyginimo dydį. Šio dydžio reikšmė gali būti 15, 20 arba 25 proc. Fiksuotas atsėjimo nuostolių atlyginimo dydis taikomas apskaičiuojant draudimo išmoką (šį dydį padauginant iš pažeisto ploto bei 1 ha draudimo sumos), kai žalų vertinimo ekspertai priima sprendimą

b. Rapsų, grikių ir ankštinių augalų pasėlių išgulimo rizika nėra draudžiamasis įvykis.

c. Javų išgulimo atveiju mokama draudimo išmoka – 15 proc. nuo pasirinktos draudimo sumos,javams esant vegetaciniame tarpsnyje nuo žydėjimo pradžios iki vaškinės brandos pabaigos.

d. Stovinčio vandens padaryti nuostoliai pasėliams nėra apdrausti.

e. Jei draudimo ekspertai kartu su draudėju ar jo atstovu priėmė sprendimą, jog pasėlius po žiemos dėl iššalimo rizikos ar ankstyvųjų žalų pasireiškimo būtina atsėti, už šiuos pasėlius bus išmokėta draudimo išmoka bei grąžinta 20 proc. sumokėtos draudimo įmokos, jei buvo apdrausta Secufarm LT4 K-A-L-I draudimo paketu, ir 40 proc. draudimo įmokos, jei buvo apdrausta Secufarm® LT5 K-A-L-SS ar K-A-L-I-SS draudimo paketu.

f. Mažų plotų franšizės taikymui galioja apribojimas “bet ne daugiau kaip 5 ha” (§ 8 Pkt. 3 SDRDS20)

g. Pluoštiniai augalai (pluoštinės kanapės ir pluoštiniai linai) gali būti draudžiami tik nuo krušos. Draudimo apsauga baigiasi su augalų nupjovimu (kanapės) arba kai augalai nebeleidžia šaknų dirvoje.

h. Ankštiniai augalai gali būti draudžiami tik nuo krušos, arba nuo krušos, audros ir liūties.

i. Papildomas bulvių draudimas „Bulvės plius“ nuo kokybių derliaus praradimų (§ 12 SDRDS 20)

Draudikas suteikia bulvėms, jei toks papildomas draudimas sudaromas, pagal sudarytą draudimo sutartį papildomai prie kiekybinių derliaus praradimų taip pat ir kokybinių derliaus nuostolių atlyginimą (pgl. Bendrųjų daugelio rizikų draudimo sąlygų §5Nr.1.a), jeigu kiekybiniai derliaus praradimai buvo sąlygoti vienos ar daugiau apdraustų rizikų – krušos, liūties ar audros. Tokiu atveju – išskyrus didesnes žalas – kokybiniai praradimai, rūšiavimo išlaidos ir kitos papildomos išlaidos apdraudžiamos fiksuotu žalų nuostolio dydžio padidinimu pasirinktinai 30% ar 50% kiekybinių derliaus nuostolių. Šiuo atveju bendra atlyginama suma (kiekybinių ir kokybinių nuostolių dydis) ribojama iki 80% nukentėjusio sklypo draudimo sumos.

j. Maksimali žalos išmoka sudaro 100% nuo pasirinktos draudimo sumos, išskyrus 80% , sėkloms ir ugnies žalos atveju.

k. Vėlesnis hektaro vertės sumažinimas. Hektaro vertės sumažinimas po pranešimo apie pasėlių plotus pateikimo visoms augalų rūšims leidžiamas iki derliaus metų birželio 15-os dienos.

l. Ekologiškai auginami augalai, išskyrus pluoštinius augalus, draudžiami nuo krušos, audros ir liūties. Ekologinių augalų draudimo įmokai taikoma 15% priemoka.

m. Stichinė sausra – tai tam tikroje pasėlių teritorijoje meteorologinių sąlygų iššauktas kritulių trūkumas. St. sausra nustatoma, kai kritulių indekso SPI 2 (dviejų mėnesių standartizuotų kritulių indekso) vertė yra mažesnė ar lygi -1,7. Indeksas skelbiamas Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybosinternetiniame puslapyje IKMIS kas 10 dienų.
Stichinės sausros draudimo išmokų klasės:

derliaus nuostoliai      išmoka

< 30 %                           0%
30% – 66 %                   20 %
67% – 84%                    40 %
≥ 85%                            60 %

n. Ilgailaikiu lietumi laikomas tam tikroje pasėlių auginimo teritorijoje per konkretų laikotarpį meteorologinių sąlygų iššauktas kritulių perteklius, kuris nustatomas remiantis standartizuotu kritulių indeksu SPI, kuris apskaičiuojamas vieno mėnesio laikotarpiui. Ilgalaikis lietus identifikuojamas, kai savivaldybėje nustatyta „SPI1“ – vertė viršija +2 vienetus draudiko atsakomybės laikotarpio metu.

© 2021 VH LIETUVA