Kodėl verta drausti pasėlius

Meteorologinių reiškinių sąlygoti nuostoliai nuolat didėja.

Draudimo išmokos vidutiniškai sudaro net 160 proc. nuo žemdirbių sumokėtų draudimo įmokų.

Valstybė remia pasėlių draudimą, kompensuodama 50 proc. draudimo įmokų, o iššalimo ir stichinės sausros rizikos kompensuojamos iki 70 proc. draudimo įmokų iš Europos Sąjungos biudžeto.

Pasėlių draudimą vykdančios draudimo bendrovės veikla skaidri ir atvira žemdirbių bendruomenei, atsižvelgiama į žemdirbių pageidavimus ir pasiūlymus.

Internetinis pasėlių draudimas Lietuvoje – viena pažangiausių ir efektyviausių draudimo formų Europoje, įgalinanti sumažinti biurokratiją bei bendrovės veiklos sąnaudas.

Satelitų (dirbtinių žemės palydovų) teikiamos informacijos panaudojimas pasėlių stebėsenai, augalų kokybės ir žalų įvertinimui – pažangiausia pasėlių draudimo sistema Europoje.

Pasėlių draudimas sudaro žemdirbiams palankesnes sąlygas (mažesnė palūkanų norma, žemesni mokesčiai) bei geresnes galimybes gauti kreditą, įkeitus bankams ne tik žemę, bet ir pačius pasėlius, kurie tikrąją vertę įgyja (gali būti garantu) tik būdami apdrausti.

Pasėlių draudimo bendrovė Vereinigte Hagel turi ilgametę specializuotos veiklos patirtį bei pasitikėjimą tiek Vokietijos, tiek ir kitų šalių žemdirbių tarpe. Tik 0,02 proc. visų ginčų tarp bendrovės ir žemdirbių dėl išmokų tenka spręsti teismams.

Žalų vertinimą vykdo patys apsidraudę žemdirbiai, gerai įsisavinę nuostolių įvertinimo metodikas bei regionines agrotechnines technologijas.

Sudaroma galimybė apsidraudusiems žemdirbiams patiems priimti svarbiausius sprendimus.

Norėdami sužinoti pasėlių draudimo įmokos sumas, parašykite mums tokią informaciją apie savo pasėlius: Kokioje seniūnijoje randasi jūsų laukai ir kokias augalų rūšis auginate. O taip pat laukiame Jūsų pasiūlymų ir pageidavimų apie pasėlių draudimo sistemą Lietuvoje.