Žalų sureguliavimas

Ką daryti atsitikus žalai?

Atsitikus iššalimo, liūties ar krušos žaloms: Žemdirbys nedelsiant praneša paštu, telefonu, faksu ar elektroniniu paštu filialo “VH Lietuva” darbuotojams apie atsitikusią žalą;  “VH Lietuva” darbuotojai paruošia ir atspausdina žalos sureguliavimo protokolus bei paskiria du žalų ekspertus įvertinti žemdirbio patirtus nuostolius;  Žalos ekspertai kreipiasi į ūkininką ir suderintu laiku kartu su juo apžiūri augalus. Jie nustato žalos dydį procentais pirminės apžiūros arba galutinio vertinimo metu.  Jei žemdirbys sutinka su ekspertų nustatytu žalos dydžiu, jis tai patvirtina pasirašydamas žalos sureguliavimo protokolą;  Draudimo išmoka pervedama dviejų savaičių laikotarpiu, bet ne anksčiau nei žemės ūkio produktai galėjo būti panaudojami.

Draudžiamos rizikos

Kruša – tai kieti krituliai, turintys ledo gabėlių formą, minimaliai 5 mm skersmens. Liūtis – tai trumpas stiprus lietus, kai per 15 minučių iškrinta vidutiniškai daugiau kaip 15 litrų kritulių į vieną kvadratinį metrą (15 mm) arba lietus, kai per dieną vienam kvadratiniam metrui tenka daugiau kaip 50 litrų kritulių (50 mm).  Iššalimas – tai šalčio padaryta žala, ypač besikaitaliojančio šalčio, plikšalos ir stipraus šalčio, o taip pat sniego ir ledo dangos žala žieminių augalų pasėliams. Šalčiu laikomas oro tem-peratūros atvėsimas žemiau 0 ̊C.  Stichinė sausra – tam tikroje vietoje pasėlių teritorijoje meteorologinių sąlygų iššauktas kritulių trūkumas. Stichinė sausra laikoma įvykusi, jeigu tam tikrai savivaldybei stichinė sausra yra nustatoma remiantis LR Vyriausybės nutarime Nr. 1313 (2008.12.08) nurodytais kriterijais.

Žalos požymiai

Iššalimo atveju draudžiama tokia žala, kuri atsiranda, kai peržiemojimo metu žiemkenčiai augalai ar jų dalys nušąla, išdžiūsta ar iššunta.

Krušos žala tokia, kuri atsiranda, kai augalus ar augalų dalį krušo gabaliukai (ledai) sudaužo, nukapoja, sulenkia, nulaužia ar sunaikina.

Liūties atveju augalai ar jų dalys pratrūksta, yra suguldomi, sulaužomi, įplėšiami, suplėšomi ar nuplėšiami. Taip pat draudžiama žala, atsirandanti dėl to, kad augalai ar jų dalys dėl liūties sukeltos erozijos išraunami ir nuplaunami, paplaunami ar išplaunami arba užpilami žemėmis arba rieduliais, arba kai augalai negali išdygti dėl po liūties susidariusios sukietėjusios dirvos plutos.

Stichinės sausros atveju augalai ar jų dalys turi būti prieš laiką žuvę ar sudžiūvę, arba visas derlius turi būti per anksti subrendęs (priverstinė branda).