Apdrošināšanas pieteikuma forma

* Obligāti aizpildāmie lauki

Kultūraugu saraksts*

Norādiet plānoto peļņu, EUR/ha
Piemērs: sagaidāmā kviešu raža 5t/ha x plānotā
realizācijas cena 155 EUR/t = 750EUR. Vērtibu
noapaļojiet un veselos simtos (800) ierakstiet logā!

Lauksaimniecības kultūras, kuras audzējat: