Fakti un skaitļi

Stipra savienība.

Vereinigte Hagelversicherung VVaG ir specializējusies zemnieku, vīndaru, augļu un dārzeņu audzētāju apdrošināšanā pret krusas nodarītiem kaitējumiem. Savienībai ir 110000 biedru. 2500 aģentūru sadarbojas un konsultē biedrus par apdrošināšanas jautājumiem, kā arī piesaista jaunus biedrus. Zaudējumu gadījumā novērtējumus var veikt 1000 ekspertu. 67 reģionālās apvienības Vācijā un ārvalstīs piedāvā biedriem iespēju piedalīties savienības likteņa noteikšanā. Darbību koordinē direkcija Gīsenē un astoņas reģionālās direkcijas, kurās nodarbināti 70 ārštata darbinieku.

Augoša savienība.

Pēdējo 10 gadu laikā Vereinigte Hagelversicherung VVaG apdrošināšanas portfelis ir turpinājis pieaugt. 2003. gadā bija apdrošināti 3,9 miljoni ha lauksaimniecības zemes, 2012. gadā visā Eiropā ir apdrošināti 4,8 miljoni ha. Vereinigte Hagelversicherung VVaG pieder 60% no apdrošināto platību Vācijas tirgus daļas.

Apdrošināšanas summa no 4,9 miljardiem 2003. gadā ir pieaugusi līdz 8,4 miljardiem € 2012. gadā. Prēmijas sasniegušas 147 miljonus €. Savienības bilances vērtība sasniegusi 70 miljonus €.

Daudzpusīga savienība.

Vereinigte Hagelversicherung VVaG pieder daļas Kölnische Hagelversicherung AG, Concordia Polska TUW (Polija), un AGRO-EDV Rechenzentrum GmbH un caur AgroRisk-Gruppe sadarbojas ar Gartenbauversicherung VVaG. Kölnische Hagelversicherung AG un AGRO-EDV Rechenzentrum GmbH ir 100%-īgi Vereinigte Hagelversicherung VVaG meitas uzņēmumi, kopā ar Polijas Concordia tā ir lielākā daļu turētāja Concordia Polska TUW. VEREINIGTE HAGEL ir pārstāvniecības arī Itālijā, Nīderlandē, Lietuvā un Luksemburgā. Kopš 2013. gada sākuma VEREINIGTE HAGEL ir pārstāvēta arī Beļģijā un Latvijā.

Apdrošināšanas summa no 4,9 miljardiem 2003. gadā ir pieaugusi līdz 8,4 miljardiem € 2012. gadā. Prēmijas sasniegušas 147 miljonus €. Savienības bilances vērtība sasniegusi 70 miljonus €.

Platību attīstība 1993. – 2012.

Platību attīstība miljonos hektāru.

VEREINIGTE HAGEL attīstās no vienas puses, pateicoties vienai no veiksmīgākajām apvienības uzbūvēm Vācijā, un no otras puses – sekmīgajai mūsu filiāļu darbībai.

Zaudējumu kompensācijas 2003. – 2012.

VEREINIGTEN HAGEL pēdējo 10 gadu laikā bijuši 5 gadi ar zemiem un lieliem zaudējumiem.

Krusas apdrošinātāju daļa no visiem apdrošinātajiem laukiem Vācijā 2012. gadā.

Raksturojošie skaitļi

Uzņēmumu raksturojošie skaitļi mūsu 19. darbības gadā norāda uz solīdu apdrošināšanu ar abpusēju izdevīgumu bāzi. Uz lauksaimniecību specializētās apdrošināšanas savienības pozitīvā uzņēmējdarbības attīstība, mantiskais un finanšu stāvoklis arī turpmāk mūsu biedriem piedāvās drošu aizsardzību ražas zudumu gadījumā.

  • Apdrošinātās platības 2012. gadā: 4,8 miljoni hektāru
  • Apdrošināšanas summa 2012. gadā: 8,4 miljardi EUR
  • Prēmiju lielums 2012. gadā: 147 miljoni EUR
  • Zaudējumu kvota 2012. gadā: 65 %

Kas ir AgroRisk-Gruppe?

AgroRisk-Gruppe ir apvienojušies Vācijas dārzniecības un lauksaimniecības jomā strādājošie apdrošināšanas uzņēmumi.

Vereinigte Hagelversicherung VVaG un Kölnische Hagelversicherungs-AG piedāvā zemniekiem, augļu un dārzeņu audzētājiem, kā arī vīndariem krusas apdrošināšanu. Taču VEREINIGTE HAGEL uz jaunās SecuFarm® programmas bāzes piedāvā kombinētu risku segumu krusas, vētras un lietusgāzes gadījumā, kā arī krusas, vētras lietusgāzes, salnas un izsalšanas gadījumā.

Gartenbau Versicherung VVaG ir partneri speciālistiem dārzkopībā.

Struktūra.