Reģionālās apvienības

Reģionālās savienības un līdzlemšana

Ikgadējās reģionālās sanāksmes laikā rudenī visi biedri īsteno savas līdzlemšanas tiesības 67 reģionālajās apvienībās Vācijā un ārzemēs. Reģionālie direktori sniedz informāciju par aktuālo VEREINIGTE HAGEL darbības stāvokli. Katras reģionālās sanāksmes galvenais notikums ir politiķu, zinātnieku un ekonomistu uzrunas par aktuālām tēmām. Biedri no sava loka ievēl speciālistus, kuri godam pildīs savus pienākumus. Šeit īpaši parādās kooperatīvā ideja par apdrošināšanas apvienību uz apbusēja izdevīguma pamatiem.