Cookies

Wat zijn cookies?

Tijdens een online-zitting (sessie) worden op uw PC zogenoemde cookies opgeslagen. Een cookie is een klein tekstbestand, dat op uw eindapparaat wordt opgeslagen, wanneer u een internetsite bezoekt. Bij een nieuwe oproep op de internetsite met hetzelfde eindapparaat, wordt een cookie terug naar die website gestuurd, die het gemaakt heeft (cookies van de aanbieder) of naar een andere website doorgeleid, waartoe het behoort (cookies van een derde).Cookies zorgen ervoor, dat de website ze herkent, en dat deze met dit eindapparaat al eens opgeroepen is. De in cookies opgeslagen informatie dientgewoonlijk ter ondersteuning van de dialoog en ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de internetsite. De toepassing van cookies verbetert de kwaliteit en uw belevenis bij het surfen aanzienlijk.

Afhankelijk van hun functie en hun toepassingsdoel kunnen cookies in verschillende categorieën worden ingedeeld: absoluut noodzakelijke en functionele cookies en cookies van derden.

Onze internetsite past verschillende soorten cookies en soortgelijke technologieën toe, die elk een specifieke functie hebben: er zijn cookies, die direct door ons aangebracht en beheerd worden en cookies, die door derden volgens hun eigen gegevensbeschermingsverklaringen toegepast en beheerd worden.

 

Technische cookies 

Absoluut noodzakelijke en functionele cookies waarborgen functies. Zonder deze functies kunt u deze website niet comfortabel gebruiken. Zo dienen cookies bijvoorbeeld voor de veiligstelling, dat reeds uitgevoerde invoeringen in online-formulieren tijdens het navigeren behouden blijven.
Voor deze door ons toegepaste technische cookies, zogenoemde First Party Cookies (cookies van de aanbieder) is toestemming van de gebruiker van de website niet noodzakelijk. Zij worden alleen tijdens de actuele sessie op uw computer opgeslagen.

 

Cookies van derden

Cookies worden ook door andere websites geplaatst, waarvan de inhoud op onze website verschijnt. Een dergelijke cookie wordt als cookie van een derde  (Third-Party-Cookies) aangeduid. Wij hebben geen invloed op de cookie-instellingen van deze websites. Bezoek de websites van die derden, om meer informatie over de toepassing van hun cookies te verkrijgen en te ervaren, hoe u daarmee kunt omgaan.

Voor onze service “Agrarwetter” zijn wij een samenwerking met de Agrarwetter-Dienst van www.raiffeisen.com aangegaan.

Wij verwijzen voor onze weeralarm-app naar een link in de App Store van apple.com en naar de Google Play Store van google.com. Door het bezoeken van onze website, resp. onze online-service verklaart u zich akkoord met de aanbrenging van deze soort cookies op uw eindapparaat.

 

Uw cookie instellingen

Beslist noodzakelijke technische cookies, die dienen om bepaalde functionaliteiten te waarborgen (bijv. een comfortabel navigeren bij het oproepen van pagina´s) kunnen voor de afzonderlijke website niet gedeactiveerd worden. U kunt cookies echter te allen tijde in uw browser deactiveren. Let daarbij op de aanwijzing “cookies beheren en wissen”.

 

Cookies beheren en wissen

Wanneer u cookies blokkeren of wissen wilt, kunt u deze wijzigingen in de browserinstellingen uitvoeren. Voor het beheren van cookies maken de meeste browsers het u mogelijk, alle cookies te accepteren of te weigeren resp. slechts bepaalde soorten cookies te accepteren. In het geval, dat reeds cookies op uw eindapparaat opgeslagen zouden zijn, dan kunt u deze te allen tijde wissen. Een aanwijzing voor het beheer en het wissen van cookies vindt u in de in de browser geïntegreerde helpfunctie.