VEREINIGTE HAGEL

Kies voor zekerheid kies voor de Nr.1 in Europa

Verzekeringsaanbod

Onze gewassenverzekering Secufarm® is een essentieel onderdeel van de risicomanagement-strategie voor uw bedrijf. De landbouwbedrijven hebben zich de afgelopen decennia verder ontwikkeld door middel van innovatieve technieken en complexe teeltmethoden. De investeringen zijn groot en vooruitstrevend. Echter neemt de kans op extreme weerscalamiteiten toe, uit onderzoeken blijkt dat de kans op hogere en lagere temperaturen toeneemt evenals de kans op drogere perioden en natte perioden. Uw gewassen verzekeren tegen deze weerscalamiteiten is dan ook steeds meer een belangrijk aspect van het risicomanagement voor uw bedrijf.

Voor ieder bedrijf

Bij de Vereinigte Hagel vindt u voor ieder bedrijfstype en iedere teelt een passende verzekeringsdekking. Het risico is individueel en een verhoging van de premie na schade-uitkering is alleen voor de getroffen gewasgroep en niet voor het gehele bedrijf.

Optimaal verzekerd

De verzekerde waarde bepaalt de teler zelf, naar aanleiding van de verwachte opbrengst- en prijsverwachtingen per hectare. Elke teelt is daarmee volgens de waarde en het risico optimaal verzekerd. U kunt er zeker van zijn dat in geval van schade het voortbestaan van het bedrijf gewaarborgd is.

Voor iedere teelt

Niet alleen voor uw akkerbouwbedrijf bent u bij Vereinigte Hagel goed verzekerd, ook voor uw groenten, pitfruit, steenfruit, bloembollen, sierteelt en boomkwekerij zijn veel mogelijkheden.

Aanvullende verzekeringsdekkingen

Voor veel gewassen heeft de Vereinigte Hagel aanvullende dekkingen, de nadruk op deze verzekeringsdekkingen ligt op kwaliteit. Tegen een meerpremie bent u nog beter verzekerd en ontvangt u een aanvullende uitkering.