De Brede Weersverzekering

Wat houdt de brede weersverzekering in?

Bij Vereinigte hagel kunt u een polis afsluiten welke is goedgekeurd door het ministerie/ RVO/ de overheid. Met deze polis kunt u zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden zoals storm, hagel, zware regen, vorst en droogte. Bij weerscalamiteiten kunnen telers niet meer bij de overheid aankloppen, maar dienen dit risico te verzekeren en kunnen hiervoor tegemoetkoming / subsidie ontvangen. Voor deze subsidie is er in Nederland in 2023 € 17,5 miljoen beschikbaar. Er is in 2023 maximaal 63,7% in Nederland en 65% in Vlaanderen subsidie op de verzekeringspremie. Kortom:

 • De verzekering sluit u af bij Vereinigte Hagel
 • De tegemoetkoming/ subsidie vraagt u aan bij de overheid/ RVO

Wat houdt de tegemoetkoming (subsidie) premie brede weersverzekering in?

Agrarische ondernemers kunnen van het ministerie/ RVO/ de overheid een tegemoetkoming (subsidie) krijgen voor de verzekeringspremie van de brede weersverzekering.

Voor wie is de toegemoetkoming (subsidie) brede weersverzekering?

Voor actieve landbouwers met landbouwgrond met open teelt welke een brede weersverzekering hebben afgesloten bij een verzekeraar waar van de polis is goedgekeurd.
Vereinigte Hagel biedt al sinds 2010 een brede weersverzekering aan voor: landbouw met open teelten:

 • Akkerbouw
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Bollenteelt
 • Fruitteelt
 • Sierteelt
 • Boomkwekerij

Hoe vraag ik subsidie aan?

Tijdens het doen van uw gecombineerde opgave vraagt u subsidie aan van 1 maart tot en met 15 mei van elk (oogst)jaar. Het aanvragen van subsidie verplicht u niet tot verzekeren.

Welke voorwaarden (van rvo) gelden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming (subsidie)premie brede weersverzekering?

 • Actieve landbouwer zijn
 • Landbouwgrond met open teelt is verzekerbaar
 • Brede weersverzekering afgesloten bij een door de overheid goedgekeurde verzekeraar
 • Geef aan bij het onderdeel Regelingen – grondgebonden per perceel of u deze subsidie wilt. Tegelijkertijd geeft u ook de naam van de verzekeraar aan.
 • Oppervlakte opgeven van percelen niet in gebruik op 15 mei maar wel verzekerd, omdat u het perceel pas laat in het seizoen in gebruik neemt
 • Éen perceel mag niet vaker dan 1 keer verzekerd worden met een brede weersverzekering.
 • Teler verbouwt de gewassen voor eigen rekening en risico, en heeft het perceel in gebruik.
 • De verzekerde percelen liggen in Nederland
 • Betaal tijdig de verzekeringspremie, voor 15 oktober. Zodat de verzekeraar ook tijd heeft om te betalingen te controleren en wanneer betalingen niet binnen zijn hier over kan communiceren met de teler.
 • Uw verzekeraar regelt alle verdere administratie met RVO. (Stuurt de verzekeringspolis en een betalingsbewijs van de verzekeringspremie tijdig naar RVO als voorwaarde voor subsidie)

Waarom de verzekeraar machtigen bij het doen van de gecombineerde opgave?

Bij de gecombineerde opgave kunt u aangeven of u zelf de subsidie wilt ontvangen of dat u de subsidie wilt laten uitbetalen aan de verzekeraar. Vereinigte Hagel vermindert het subsidie bedrag dan met uw verzekeringspremie, of wel de subsidie wordt verrekend met de premie. Vereinigte Hagel ontvangt dan later van RVO alle subsidie bedragen.

RVO aaneengesloten stuk grond en enkel gewas

Vanuit RVO geldt de verplichting bij schade, dat er een financieel verlies geleden moet worden van meer dan 20% van een aaneengesloten stuk grond.

Op dit aaneengesloten stuk grond staat een enkel gewas. Een gewas is een groep planten van dezelfde soort. Ook gewassen die worden geteeld met een ander doel worden als verschillende gewassen gezien. Verschillende appel en peren rassen worden als verschillende gewassen gezien.