Veel gestelde vragen “brede weersverzekering”

Wat houdt de brede weersverzekering in?

Bij Vereinigte hagel kunt u een polis afsluiten welke is goedgekeurd door het ministerie/ RVO/ de overheid. Met deze polis kunt u zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden zoals storm, hagel, zware regen, vorst en droogte. Bij weerscalamiteiten kunnen telers niet meer bij de overheid aankloppen, maar dienen dit risico te verzekeren en kunnen hiervoor tegemoetkoming / Subsidie ontvangen.

Wat houdt de tegemoetkoming (subsidie) premie brede weersverzekering in?

Agrarische ondernemers kunnen van het ministerie/ RVO/ de overheid een tegemoetkoming (subsidie)krijgen voor de verzekeringspremie van de brede weersverzekering.

Voor wie is de toegemoetkoming (subsidie) brede weersverzekering?

Voor actieve landbouwers met landbouwgrond met open teelt welke een brede weersverzekering hebben afgesloten bij een verzekeraar waar van de polis is goedgekeurd.
Vereinigte Hagel biedt al sinds 2010 een brede weersverzekering aan voor: landbouw met open teelten:

 • Akkerbouw
 • Vollegrondsgroenteteelt
 • Bollenteelt
 • Fruitteelt
 • Sierteelt
 • Boomkwekerij

Hoe vraag ik subsidie aan?

Tijdens het doen van uw gecombineerde opgave vraagt u subsidie aan van 1 maart tot en met 15 mei van elk (oogst)jaar. Het aanvragen van subsidie verplicht u niet tot verzekeren.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming (subsidie)premie brede weersverzekering?

 • Actieve landbouwer
 • Brede weersverzekering afgesloten bij een verzekeraar
 • Aangegeven bij Gecombineerde opgave de percelen waarvoor subsidie gewenst is en daarbij de naam van de verzekeraar bij wie het verzekerd is
  • Oppervlakte opgeven van percelen niet in gebruik op 15 mei maar wel verzekerd, omdat u het perceel pas laat in het seizoen in gebruik neemt
 • Tijdig de verzekeringspremie betalen, voor 15 oktober. Zodat de verzekeraar ook tijd heeft om te betalingen te controleren en wanneer betalingen niet binnen zijn hier over kan communiceren met de teler.
 • Uw verzekeraar regelt alle verdere administratie met RVO. (Stuurt de verzekeringspolis en een betalingsbewijs van de verzekeringspremie tijdig naar RVO als voorwaarde voor subsidie)
 • Éen perceel mag niet vaker dan 1 keer verzekerd worden met een brede weersverzekering.
 • Teler  verbouwt de gewassen voor eigen rekening en risico, en heeft het perceel in gebruik.
 • De verzekerde percelen liggen in Nederland

Waarom de verzekeraar machtigen bij het doen van de gecombineerde opgave?

Bij de gecombineerde opgave kunt u aangeven of u zelf de subsidie wilt ontvangen of dat u de subsidie wilt laten uitbetalen aan de verzekeraar. Dan betaalt u de premie aan uw verzekeraar voor 15 oktober waarvan de subsidie is afgehaald.