VEREINIGTE HAGEL

Kies voor zekerheid kies voor de Nr.1 in europa

Secufarm®

Door middel van verschillende Secufarm®producten is het mogelijk uw gewas te verzekeren tegen een aantal weerrisico´s. Wij bieden u Secufarm®1 tot en met Secufarm®7 aan met de best mogelijke voorwaarden. Voor elk gewas gelden de specifiek bijbehorende dekkingsmogelijkheden, voor het ene uitgebreider dan de andere.

Vraag voor meer informatie een offerte aan of neem contact op met onze medewerkers

Secufarm®1

Is een dekking tegen één weerrisico: hagel. Mogelijk voor alle gewassen te velde. Behalve voor boomkwekerij en sierteeltgewassen.

Secufarm®2

Is een dekking tegen hagel met aanvullend de optie te verzekeren tegen storm, vorst en brand. Alleen voor akkerbouwgewassen.

Secufarm®7

Is een polis met een subsidieregeling van het ministerie van economische zaken. De brede weersverzekering verzekert u tegen negen weerrisico´s/weerscalamiteiten: hagel, storm, zware regen, erosie, vorst, sneeuw ijzel, droogte en brand door bliksem. Mogelijk voor alle gewassen te velde.

Belangrijk: Er is tot 65% subsidie op de premie vanaf 30% eigen risico. Het subsidiabele bedrag ontvangt u terug van Dienst Regelingen.

Volledig subsidiabel of niet volledig subsidiabel in Secufarm®7?

Bij Secufarm®7 kan de teler kiezen uit de normale, niet volledig subsidiabele dekking. Daarnaast kan er gekozen worden voor een hoger eigen risico en goedkopere premie die volledig subsidiabel is.

Advies: Kies een lager eigen risico, geeft een lagere subsidie maar bij een kleinere schade al een uitkering.

Hagel Secufarm 1 H Hagel: Neerslag in de vorm van ijskorrels met een diameter van minstens 5mm
+
Hagel, Storm Secufarm 2 H/S Storm: Windkracht 8 volgens
+
gel, Vorst Secufarm 2 H/V Vorst: Door het weer veroorzaakte afkoeling van de luchttemperatuur tot onder 0° C
+
Hagel, Storm, Zware regen, Vorst, Droogte, Sneeuwdruk, Brand Secufarm 7 H/S/W/V/D/S/B Droogte: Neerslagtekort van 250mm negatieve waterbalans. Sneeuwdruk: Meer dan 20mm sneeuw binnen 24 uur. Brand: door blikseminslag
Zware regen: Door het weer veroorzaakte heftige regen, meer dan: 50 mm in 24 uur. 85 mm in 48 uur, 110 mm in 96 uur of langdurige regen 240mm in 28 dagen

 

Secufarm®NL 1 is de verzekering tegen één weerrisico: hagel. Mogelijk voor alle gewassen te velde. Optie: aanvullende dekking van storm, en/ of brand en voor een aantal gewassen ook voor vorst.

Secufarm®NL 2 Is een dekking tegen hagel met aanvullend de optie te verzekeren tegen storm, vorst en brand. Alleen voor akkerbouwgewassen.

Secufarm®NL 7 is een polis met een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken/ via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De brede weersverzekering verzekerd u tegen negen weersrisico’s: hagel, storm, zware regen, erosie, vorst, sneeuw, ijzel, droogte en brand door bliksem. Voor alle open teelten. Tot 65% subsidie op de premie vanaf 30% eigen risico. Het subsidiabele bedrag ontvangt u terug met de uitkering van de bedrijfstoeslagen van RVO.