VEREINIGTE HAGEL

Kies voor zekerheid kies voor de Nr.1 in Europa

Secufarm®

Door middel van verschillende Secufarm®producten is het mogelijk uw gewas te verzekeren tegen een aantal weerrisico´s. Wij bieden u Secufarm®1 tot en met Secufarm®7 aan met de best mogelijke voorwaarden. Voor elk gewas gelden de specifiek bijbehorende dekkingsmogelijkheden, voor het een uitgebreider dan voor het ander.

Vraag voor meer informatie een offerte aan via het formulier op de website en/ of neem contact op met onze medewerkers!

Secufarm®NL 1 is de verzekering tegen één weerrisico: hagel. Mogelijk voor alle gewassen te velde. Behalve voor boomkwekerij en sierteeltgewassen. Optioneel bij akkerbouwgewassen: aanvullende dekking van storm, en/ of brand en voor een aantal gewassen ook voor vorst.

Secufarm®NL 2 Is een dekking tegen hagel met aanvullend de optie te verzekeren tegen storm, vorst en brand. Alleen voor akkerbouwgewassen.

Secufarm®NL 7 is een verzekering met een subsidieregeling van de overheid, RVO. De brede weersverzekering verzekert u tegen negen weerrisico´s/weerscalamiteiten: hagel, storm, zware regen, erosie, vorst, sneeuw ijzel, droogte en brand door bliksem. Mogelijk voor alle gewassen te velde.

In Vlaanderen hebben wij de dekking Secufarm® 6. Deze is grotendeels gelijk aan de dekking in Nederland, vraag naar de mogelijkheden!

Belangrijk: Er is tot 63,7% subsidie op de premie in Nederland vanaf 20% eigen risico. Het subsidiabele bedrag ontvangt u terug van de overheid Dienst Regelingen. In Vlaanderen is er tot 65% subsidie op de premie.

Volledig subsidiabel of niet volledig subsidiabel in Secufarm®7?

Bij Secufarm®7 kan de teler kiezen uit de normale, niet volledig subsidiabele dekking. Daarnaast kan er gekozen worden voor een hoger eigen risico en goedkopere premie die volledig subsidiabel is. Bij Secufarm®6 in Vlaanderen is deze keuze ook mogelijk.

Advies: Kies een lager eigen risico, geeft een lagere subsidie maar bij een kleinere schade al een uitkering.