Leden hebben zeggenschap

Bij de VEREINIGTE HAGEL zijn verzekerden gelijktijdig lid en eigenaar van de verzekeringsmaatschappij. Alle premies worden ten behoeve van de leden aangewend en zorgvuldig naar risicoprofiel gecalculeerd.

Eerlijke premies

Het grootste voordeel met betrekking tot de premie is het onderlinge principe. De premies worden op maat naar de vereiste dekking en het risico berekend:
Nederland is verdeeld in verschillende tariefgebieden, op basis van de weerrisico´s en de teelten worden de premies naar kostprijs berekend, zonder winstoogmerk. Winst wordt na afstemming met de raad van commissarissen terugbetaald aan de leden of aan de reserves toegevoegd.

Kenmerkend voor een onderlinge is het “Eén voor allen – allen voor één” principe zoals het bij een onderlinge vereniging bedoeld is. Dat de onderlinge in jaren met veel en hoge schades een naheffing moet vragen is solidariteit. Zo biedt alleen de VEREINIGTE HAGEL een optimale verdeling van het risico over meerdere landen in Europa en de schades kunnen op deze manier worden verdeeld over vele leden.