VEREINIGTE HAGEL – Vestiging Nederland

Kies voor zekerheid kies voor de Nr.1 in Europa

Wie is de Vereinigte Hagel?

VEREINIGTE HAGEL is een onderlinge verzekeringsmaatschappij en een professionele partner voor het managen van weerrisico´s in de landbouw in Europa. Alleen de VEREINIGTE HAGEL combineert innovatieve producten met bijna 200 jaar ervaring. Daar profiteren nu meer dan 100.000 akkerbouwers, druiven-, sier-, fruit- en vollegrondsgroentetelers van.

Regionaal, nationaal, internationaal

Met ongeveer 90 buitendienstmedewerkers en 4000 tussenpersonen in Europa is de VEREINIGTE HAGEL een betrouwbare partner. Onze medewerkers zijn er voor u wanneer u vragen heeft met betrekking tot de hagelverzekering. Bij een schademelding zijn ze snel bij u en nemen de schade op. Ze ondersteunen u graag bij de schadeafwikkeling.

In Nederland heeft ongeveer 60 % van de landbouwbedrijven een hagelverzekering. Met de Nr. 1 in Europa profiteert u van een optimale risicospreiding over meerdere Europese landen. Tegelijkertijd kunt u er dankzij de regionale structuren zeker van zijn, dat wij de bijzonderheden van uw regio kennen. Uw verzekeringsmaatschappij is betrokken bij uw bedrijf. De betrokkenheid tot u en tot meer dan 100.000 leden is voor de VEREINIGTE HAGEL erg belangrijk. Door een direct contact met u kunnen wij onze producten verder naar uw wens ontwikkelen en verbeteren.

Onafhankelijk, betrouwbaar en snel

Gewasschades zijn zo divers als de landbouwbedrijven, waarop ze plaatsvinden. Voor het vaststellen van het schadepercentage zijn deskundigheid en ervaring noodzakelijk. De experts van de VEREINIGTE HAGEL zijn zelf akkerbouwers, druiven-, sier-, fruit- of vollegrondsgroentetelers. Ze worden vakkundig opgeleid, zodat ze een schade nauwkeurig kunnen taxeren.

Op weg in uw naam

De experts taxeren correct en onafhankelijk, zodat bij elk lid van de vereniging het juiste schadepercentage wordt getaxeerd. In geval van schade stelt de taxateur in uw aanwezigheid het schadepercentage ter berekening van uw schadeuitkering vast. De taxatie wordt snel, correct en onbureaucratisch gedaan.

Leden hebben zeggenschap

Bij de VEREINIGTE HAGEL zijn verzekerden gelijktijdig lid en eigenaar van de verzekeringsmaatschappij. Alle premies worden ten behoeve van de leden aangewend en zorgvuldig naar risicoprofiel gecalculeerd.

Eerlijke premies

Het grootste voordeel met betrekking tot de premie is het onderlinge principe. De premies worden op maat naar de vereiste dekking en het risico berekend:
Nederland is verdeeld in verschillende tariefgebieden, op basis van de weerrisico´s en de teelten worden de premies naar kostprijs berekend, zonder winstoogmerk. Winst wordt na afstemming met de raad van commissarissen terugbetaald aan de leden of aan de reserves toegevoegd.

Kenmerkend voor een onderlinge is het “Eén voor allen – allen voor één” principe zoals het bij een onderlinge vereniging bedoeld is. Dat de onderlinge in jaren met veel en hoge schades een naheffing moet vragen is solidariteit. Zo biedt alleen de VEREINIGTE HAGEL een optimale verdeling van het risico over meerdere landen in Europa en de schades kunnen op deze manier worden verdeeld over vele leden.