Michael Lösche

Dyrektor Oddziału VH POLSKA

Na Dyrektora nowo założonego Oddziału Vereinigte Hagel w Polsce Michael Lösche został powołany w dniu 01.10.2019 r. Jako ekspert w obszarze ubezpieczenia upraw koncentruje się na wzmocnieniu pozycji rynkowej VH POLSKA a za cel stawia sobie osiągnięcie przez VH POLSKA pozycji wiodącego ubezpieczyciela rolnego na polskim rynku.

Już w roku 1991 rozpoczął pracę dla największego ubezpieczyciela upraw w Europie Vereinigte Hagel, m.in. jako dyrektor działu ds. upraw specjalnych. Następnie pełniąc swoje obowiązki w Centrali w Gießen objął funkcję pełnomocnika generalnego oraz kierownika zespołu szkodowego, odpowiada także za obszar zarządzania szkodami i rewizji. Michael Lösche odgrywa również znaczącą rolę w rozwoju obszaru produktowego, i szkodowego w Niemczech i w Europie.

W latach 2012 do 2019 Michael Lösche był Członkiem Zarządu Concordii Ubezpieczenia i opowiadał za obszar ubezpieczeń rolnych oraz obszar likwidacji szkód. Od czasu przejęcia Towarzystwa przez Grupę Generali, w 2018, pełnił funkcję Członka Zarządu w charakterze doradcy.

W roku 2000 Michael Lösche został zaprzysiężony na rzeczoznawcę w obszarze rolnictwa i ogrodnictwa oraz strat w produkcji ogrodniczej. Pełni też wiele innych funkcji, m.in. jest Członkiem Komisji Eksperckiej ds. szkód Międzynarodowego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Rolnych (AIAG). Jako Członek AIAGU angażuje się nie tylko w sprawy związane z uprawą roślin, ale też aktywnie uczestniczy w spotkaniach grupy roboczej ds. ubezpieczenia zwierząt.