Fakty i liczby

Silna wspólnota

Fakty i liczby

VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG jest specjalistycznym towarzystwem ubezpieczeń upraw od gradobicia dla gospodarstw rolnych, warzywniczych, sadowniczych i uprawiających wino.Towarzystwo liczy ponad 110.000 członków. Około 5.000 naszych agentów ubezpieczeniowych zajmuje się doradztwem, pośredniczeniem w zawarciu nowych umów oraz opieką nad naszymi członkami w sprawach związanych z ubezpieczeniem upraw. Na terenie całych Niemiec dysponujemy siecią około 1.000 rzeczoznawców. Działalność ubezpieczeniowa Towarzystwa jest koordynowana przez 8 oddziałów i Centralę w Giessen. Rosnąca wspólnota.

Rosnąca wspólnota

Portfel ubezpieczeń VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG wykazał w ostatnich 10 latach znacznie pozytywną dynamikę. W 2005 r. Towarzystwo ubezpieczało 4 mln. ha, by w roku 2015 osiągnąć poziom 5,25 mln. ha. Tym samym udział Vereinigte Hagel w rynku mierzony w procentach łącznie ubezpieczanej powierzchni w Niemczech wynosi 60%. Suma ubezpieczenia wzrosła z 4,9 miliardów euro do 9,49 miliardów euro. Przypis składki osiągnął poziom 65 milionów euro. Suma bilansowa Towarzystwa wynosi obecnie 116 milionów euro.

Rozwój ubezpieczonego areału 2006 – 2015

Areał ubezpieczany przez VEREINIGTE HAGEL wzrósł w ostatnich 10 latach z około 3,4 do 4 milionów hektarów użytków rolnych. Rozwój ten był uwarunkowany między innymi: fuzją towarzystw NORDDEUTSCHE z Leipziger Hagelversicherung i powstaniu Vereinigte Hagelversicherung VVaG w 1993 roku, przejęciem części portfela od Gartenbauversicherung VVaG oraz przejęciem portfela ubezpieczeń upraw od towarzystwa Provinzial (Rheinprovinz) jak i zaangażowaniem się na włoskim rynku ubezpieczeń upraw.

Sumy odszkodowań 2006 – 2015

Dobra wiadomość: dynamiczny wzrost liczby zawartych ubezpieczeń charakteryzuje rozwój VEREINIGTE HAGEL. Mniej dobra wiadomość: w ostatnich 10 latach odnotowaliśmy aż 7 szczególnie szkodowych lat, które poniekąd obciążały pozytywny rozwój działalności Towarzystwa.W latach 1997, 1998, i 2001 wzmocniliśmy nasze rezerwy finansowe. Rok 2004 natomiast nie pozwolił nam na tworzenie nowych rezerw.

Udział w rynku ubezpieczeń upraw w Niemczech

W portfelu VEREINIGTE HAGEL VVaG znajdowało się w 2015 r. około 8 milionów hektarów użytków rolnych, to jest ponad 58% łącznie ubezpieczanego areału w Niemczech.

180 lat solidarnej wspólnoty

Ponad 60% gospodarstw ubezpieczajacych swoje uprawy od gradobicia, ubezpiecza się w VEREINIGTE HAGEL. Jako Numer 1 na rynku niemieckim oferujemy 180 lat doświadczeń jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych. Stając się Ubezpieczającym, dołączacie Państwo do grona członków wielkiej, solidarnej wspólnoty rolników, winiarzy, sadowników i uprawiających warzywa gruntowe.Wspólnie z Gartenbau-Versicherung VVaG w Wiesbaden tworzymy Grupę AgroRisk. Wzajemna ochrona reasekuracyjna jak i udziały w innych firmach utrwalają naszą solidarną wspólnotę.

Parę liczb…

Wyniki działalności w 10 roku istnienia VEREINIGTE HAGEL wskazują na solidną podstawę dla tej formy prawnej jakim są towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Pozytywny bilans działalności jak i pozytywna sytuacja finansowa towarzystwa ubezpieczeń od gradobicia, specjalizującego się w branży rolnej gwarantuje naszym członkom także w przyszłości pełne zabezpieczenie przed skutkami finansowymi strat w plonie upraw

  • Ubezpieczony areał w 2006 r.: 3,944 miliony hektarów
  • Suma ubezpieczenia w 2006 r.: 4,889 miliardów euro
  • Przypis składki w 2006 r.: 67,984 milionów euro
  • Liczba zgłoszonych szkód w 2006 r. 20.200
  • Odszkodowania brutto w 2006 r.: 34,33 miliony euro
  • Szkodowość brutto w 2006 r.: 50,50%

Co kryje się za nazwą Grupa AgroRisk?

W grupie AgroRisk skupiają się branżowe Towarzystwa ubezpieczeń obsługujące gospodarstwa ogrodnicze i rolne.

  • VEREINIGTE HAGELVERSICHERUNG VVaG oferują ubezpieczenia upraw dla gospodarstw rolnych, sadowniczych, warzywniczych i uprawiających wino.
  • Gartenbau Versicherung VVaG oferuje ubezpieczenia majątkowe dla gospodarstw ogrodniczych.