„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”

tak brzmi nasze motto, dlatego też jesteśmy jako towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych nie nastawione na osiąganie zysków, zawsze po stronie Państwa jako ubezpieczających.

Filozofia

Zasada wzajemności sprawdziła się od ponad 180 lat.W dzisiejszych czasach decydującą zaletą dla ubezpieczających jest: klasyczne ubezpieczenie na zasadach wzajemności świadczące pełne odszkodowanie. Jak wykazują statystki tego rodzaju forma ubezpieczeń jest średnio w okresie 10 -letnim znacznie tańsza cenowo niż innego rodzaju modele ubezpieczeniowe: przy bezszkodowym przebiegu ubezpieczenia rok za rokiem maleje składka ubezpieczeniowa, a, nadwyżki składkowe z lat mało szkodowych wracają do Ubezpieczonych. Także w latach z dużą szkodowością ciężar finansowy rozkłada się na solidarną wspólnotę.Najważniejszą cechą odróżniającą nas od innych towarzystw ubezpieczeniowych jest to, że będąc członkiem naszego TUW-u jesteście Państwo równocześnie osobą współdecydującą o losach Towarzystwa. Informujemy naszych członków otwarcie i w sposób pełny o wynikach finansowych Towarzystwa jak i o przeznaczeniu składek ubezpieczeniowych. Co rocznie wybieracie Państwo z grona członków Towarzystwa, rzeczoznawców i delegowanych na zjazdy związków wzajemności członkowskiej, jak i macie możliwość składania wniosków do rozpatrzenia przez gremia władz Towarzystwa. Korzystajcie Państwo z możliwości współkształtowania rozwoju Towarzystwa.Jesteśmy liderem na rynku, ponieważ mamy bardzo korzystną strukturę kosztów. Bardzo niskie koszty administracyjne połączone z jedynym w swoim rodzaju rozłożeniem ryzyka gwarantują optymalną ochronę ubezpieczeniową.

Jaki wpływ mają członkowie na rozwój i losy Towarzystwa?

Współdecydowanie członków jest w naszym Towarzystwie zagwarantowane. Państwo decydujecie o kierunku polityki firmowej Towarzystwa! Każdy z członków jest zapraszany na zebrania związków wzajemności członkowskiej, które odbywają się raz w roku. Podczas zebrań informujemy o przebiegu działalności Towarzystwa za mijający rok. Członkowie mają prawo do wyboru rzeczoznawców szkód gradobicia, delegowanych do zgromadzenia reprezentantów członków (najwyższe gremium władz Towarzystwa), zaproponowania kandydatur do rady nadzorczej oraz składania wniosków do rozpatrzenia przez władze Towarzystwa.

Co charakteryzuje naszych rzeczoznawców?

Współdecydowanie członków jest w naszym Towarzystwie zagwarantowane. Państwo decydujecie o kierunku polityki firmowej Towarzystwa! Każdy z członków jest zapraszany na zebrania związków wzajemności członkowskiej, które odbywają się raz w roku. Podczas zebrań informujemy o przebiegu działalności Towarzystwa za mijający rok. Członkowie mają prawo do wyboru rzeczoznawców szkód gradobicia, delegowanych do zgromadzenia reprezentantów członków (najwyższe gremium władz Towarzystwa), zaproponowania kandydatur do rady nadzorczej oraz składania wniosków do rozpatrzenia przez władze Towarzystwa.
Co charakteryzuje naszych rzeczoznawców?